Straffeloosheid voor moord
19 Jan, 06:44
foto


NDP-fractieleider Misiekaba heeft in De Nationale Assemblee nu gepleit voor straffeloosheid voor hen die in het 8 december strafproces schuldig worden bevonden aan de decembermoorden. In 2012 ging het bij de paarse zelfamnestiewet nog om verdachten van moord. Misiekaba bepleit geen gratie voor de schuldigen, geen ingreep in de ten uitvoerlegging van de straf, maar amnestie. Amnestie ontneemt achteraf het strafbaar karakter aan gepleegde strafbare feiten.

Bij Misiekaba worden folteringen en massamoord gebagatelliseerd tot 'politiek probleem'. Ernstige politiek gemotiveerde misdrijven worden door 'his masters voice', gedecriminaliseerd. Internationaal heet dit ontkennen van de aard en ernst van het leed aan slachtoffers en nabestaanden toegebracht, negationisme. Negationisme is de favoriete attitude van de erfgenamen van dictaturen en autoritaire regimes, om niet de verschrikkingen die medemensen zijn aangedaan, onder ogen te hoeven zien. Geen grotere blokkade voor herstel van maatschappelijk vertrouwen, voor nationale verzoening, dan het negationisme. Nationale verzoening vereist erkenning en wordt ondermijnd door ontkenning.

Misiekaba heeft niet door dat hij zichzelf tegenspreekt: als het bij 8 december 1982 slechts ging om een 'politiek probleem', dus geen strafbare feiten, waarom moest de paarse amnestiewet dan halsoverkop worden opgelegd aan de samenleving?! Misiekaba propageert selectieve straffeloosheid voor moord, wie machtig genoeg is mag straffeloos moorden. Zo een fundamentele rechtsongelijkheid is de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat en een minachting voor het soevereine rechtsgevoel van vredelievend Suriname. Het is een schending van de internationale rechtsorde.

Theo Para