Atompai en schoolleider strijken plooien glad
18 Jan, 16:29
foto
Leerlingen van St. Wilhelmusschool die niet gelijk toegelaten werden tot de school omdat ze laat waren.


In een gezamenlijke verklaring hebben de schoolleider van St. Wilhelmusschool, Mario Renfurm, en Milando Atompai de plooien glad gestreken. Atompai had alarm geslagen over het wegsturen van kinderen van de school die te laat waren. Beide personen zijn in overleg met elkaar getreden en hebben zaken uitgesproken.

In de verklaring wordt aangegeven dat het kind van Atompai geen laatkomer is. Het is een van de weinige keren dat hij laat op school was. Degene die het kind van Atompai naar school had gebracht, had hem weer thuis gezet nadat de toegang tot de school geweigerd was. Uit het gezamenlijke schrijven blijkt dat de kinderen die laat waren, later binnengelaten zouden worden. De schoolleider was niet op de hoogte van de bijzonderheden over het kind van Atompai.

De schoolleider noemde Atompai leugenaar omdat hij niet op de hoogte was van het feit dat het kind in eerste instantie teruggestuurd was. In de verklaring wordt aangegeven dat het nimmer de bedoeling van de school is om leerlingen naar huis te sturen. Echter is het laat komen een zeer groot probleem dat aangepakt moet worden. Partijen zullen nagaan hoe het probleem van laatkomers gezamenlijk op te lossen.
pdf-icon.gif Gezamenlijke_verklaring.jpg