Brunswijk: 'Volk wees op uw hoede'
19 Jan, 04:53
foto
ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


"De algemene situatie in het land is triest en treurig. De koopkracht van de burgers en de werkgelegenheid zijn achteruitgegaan door het verspillend beleid van de regering en door haar vriendjespolitiek en nepotisme. Voor velen is er geen werkgelegenheid, terwijl hun dagelijkse lasten, de dagelijkse kosten voor levensonderhoud, toenemen." Woorden uitgesproken door ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee.


"Mevrouw de voorzitter, zoals de monetair deskundige de heer Anthony Caram talloze malen heeft uitééngezet is in de periode 2013-2017 een overmatig beroep gedaan op financiering met monetaire middelen. Dit ging gepaard met vriendjespolitiek voorzitter, een kleine groep, ik zou zeggen een clan van de zijde van de NDP, heeft geprofiteerd. Het beleid werd verkocht met allerlei populistische en verspillende projecten voor de achterban als dekmantel, waardoor de NDP de verkiezingen van 2015 heeft weten te winnen."

"Wellicht is dit foefje afgekeken van de politieke vrienden van de NDP in Venezuela. Pas na 2015 gingen de ogen van velen open, toen het verkiezingsfeest voorbij was, de magen van velen leeg waren en de rekeningen betaald moesten worden. Zoals de ogen nu opengaan in Venezuela, waar de bevolking na decennia van verspillende populistische politiek nu straatarm is, moeilijk aan basisgoederen of medische zorg kan komen en velen op de vlucht zijn geslagen door ons continent. Het Inter Monetair Fonds schat dat de hyperinflatie in Venezuela in 2019 de 10 miljoen procent zal bereiken," stelt Brunswijk. Hij hoopt dat Suriname hiervan bespaard zal blijven.

De politicus vraagt het volk van Suriname behoedzaam te zijn en te waken voor populistische projecten van de regering in een nieuw jasje. Er zal alles gedaan worden om de verkiezingen van 2020 te winnen; zelfs verkiezingswetgeving zal worden aangepast. "We zijn ook zeer bevreesd voor de vele drugsvangsten mogelijk ter financiering van de verkiezing. Volk van Suriname: wees op uw hoede!"

Brunswijk pleit voor een nationale benadering, ver van politieke spelletjes. "Wij zijn als oppositie bereid om altijd mee te denken mits de regering met redelijke en realistische plannen komt. Dan heb ik het over groeibevorderende maatregelen, terwijl tegelijkertijd de benodigde structurele hervormingen plaatsvinden. En voorzitter, voor die benadering zal de regering een beroep moeten doen op onze beste mensen, los van de vraag of die nu bij de oppositie zitten of bij de coalitie."

"Voorzitter, want zo gaat het niet langer. De schulden blijven maar stijgen en deze worden een ondraaglijke last voor onze kinderen en kleinkinderen. De werkloosheid neemt maar toe, terwijl de lasten stijgen. Als actueel voorbeeld geldt de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting. Dit, terwijl voor velen in ons land het water tot aan de lippen komt. De ABOP pleit voor duurzame ontwikkeling. Niet een populistisch voedselpakkettenbeleid om stemmen te winnen bij de verkiezingen, maar een duidelijk beleid op het gebied van armoedebestrijding en een crisisbeheersingsprogramma," voert Brunswijk aan. President Desi Bouterse zal dinsdag ingaan op de diverse vraagpunten.