Misiekaba: Nu huizen bouwen; grote projecten in 2020
19 Jan, 00:58
foto
Vicepresident Ashwin Adhin en president Desi Bouterse tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


Nieuwe grote projecten kunnen wat fractieleider André Misiekaba van de Nationale Democratische Partij (NDP) betreft, in augustus 2020 door 'regering-Bouterse 3' uitgevoerd worden. In de tussentijd kunnen duizenden Surinamers volgens hem geholpen worden uit de 'pinari van huisvesting'. "Geloof me voorzitter, de nood op dit punt is hoog", voerde de politicus aan tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hij kijkt uit naar het antwoord van president Desi Bouterse, dinsdag.

Misikaba wil weten wat er precies zal gebeuren op het stuk van huisvesting. De ontwrichting die plaatsvindt in gezinnen en families en de sociale excessen door overvolle huizen, waarin soms 3 tot 4 generaties wonen, nemen alleen maar toe. In veel huizen is ruzie, twist, ergernis, ontevredenheid, seksueel en andersoortig molest, fysieke en geestelijke mishandeling, aan de orde van de dag. Mensen gaan met stress door het leven met alle gevolgen van dien. "Ik sluit niet uit dat het verhoogde agressief gedrag en de onverdraagzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen, mede de huiselijke situaties als oorzaak heeft," stelt de NDP-topper.

De politicus vraagt opnieuw dat huisvesting, met 'full force' wordt aangepakt, want het gewenste tempo zit er volgens hem helaas nog niet in. De president heeft in zijn nieuwjaarsrede enkele grote, miljoenenprojecten aangekondigd. Deze zullen in dit jaar van start gaan. "Het belang van die projecten begrijpen we, maar huisvesting blijft voor mij een grotere prioriteit. Hoeveel huizen zouden niet gebouwd kunnen worden als we de gelden van de nieuwe grote projecten, in huisvestingsprogramma’s zouden stoppen. Ik hoop dat de president de start van de nieuwe projecten in heroverweging neemt."