PALU vraagt aandacht voor werkgelegenheid
18 Jan, 08:27
foto
PALU-fractievoorzitter Cleon Gonzalves. (Foto: Raoul Lith)


PALU heeft één centraal aandachtspunt en dat is de werkgelegenheid benadrukt tijdens de algemene politieke beschouwingen. “Het wel of niet hebben van een baan is normaal gesproken al verschrikkelijk belangrijk. Onder de huidige omstandigheden in Suriname is het van nog groter belang. Een baan, een werk, is niet gewoon een bron van inkomsten, deze bepaalt hoe iemand in het leven staat. Het hebben van een baan moet iemand de garantie bieden dat hij of zij in het eigen onderhoud kan voorzien”, benadrukt hij in De Nationale Assemblee.

Gonzalves geeft aan dat het hebben van een job de verhoudingen binnen een gezin bepaalt wanneer de kostwinner of kostwinners wel of niet het gezin kunnen onderhouden. Hij legt de nadruk erop dat een baan, een inkomen, een minimale bestaansgarantie is. De regering wijst in dit verband op vernieuwing van de arbeidswetgeving die in 2019 tegemoet gezien mag worden. “Beleid begint en eindigt niet bij het maken van een wet. In de afgelopen periode hebben we met name dat samenhangend beleid gemist gericht op werkenden en werkzoekenden. De PALU hecht ook grote waarde aan de positie van de werkenden en hun gezinnen”, zegt Gonzalves. Hij roept de mensen op die in deze tijd het geluk hebben dat zij een betaalde baan hebben, om hun werk naar hun beste vermogen te doen. Een nieuwe arbeidswetgeving zal volgens Gonzalves de mensen zeker ondersteunen.

“Ik wil mij beperken tot het vraagstuk van meer werkgelegenheid voor mensen die op dit moment geen werk hebben, de werkzoekenden, waarvan een groot deel jongeren zijn. Veel van de mensen die nu geen werk hebben, beschikken wel over alle kwalificaties. Zo zijn momenteel een groot aantal universitair, HBO en MBO afgestudeerde jongeren in Suriname werkzoekend, maar ook veel mensen van de niet beroepsgerichte opleidingen zitten zonder werk. En dan hebben we uiteraard ook de mensen die de school niet hebben kunnen afmaken. Wij vragen ons dan ook af hoe fundamenteel de regering met dit vraagstuk omgaat”, stelt Gonzalves. Hij wil weten hoeveel geld is uitgetrokken om nieuwe werkgelegenheid buiten de overheid te helpen creëren. In welke sectoren die werkgelegenheid te zien zal zijn en om hoeveel arbeidsplekken gaat het? “Nieuwe en moderne wetgeving is één, het scheppen van werkgelegenheid buiten de overheid is een andere”.

Voor Gonzalves valt het niet te ontkennen dat door de steeds verder gaande automatisering en Informatie Technologie, het werk van veel mensen overbodig word gemaakt. Dat geldt voor zowel de overheid als voor het bedrijfsleven. “Wij hebben begrepen dat er elk jaar zo een 5000 tot 7000 jongeren van school komen. Een goed deel gaat richting arbeidsmarkt. Wanneer op dit verschijnsel niet goed word ingespeeld, dan zullen velen van deze jongeren permanent zonder werk en inkomen blijven. Wat doet de regering om hierop in te spelen?”, vraagt het DNA-lid. “Surinamers, vrouwen en mannen, zullen de job wel klaren. Maar Surinamers in het algemeen zullen tot veel meer in staat zijn indien de juiste voorwaarden voor ontwikkeling worden gecreëerd en een regeerbeleid wordt uitgevoerd dat gericht is op ontwikkeling”.

Yvanka Ozir-Awailame