Mathoera: Internationaal samenwerken een ‘must’
17 Jan, 10:37
foto


De daling in lokaal in beslag genomen cocaïne in 2018, door het Korps Politie Suriname (KPS), is niet vreemd, vindt Assembleelid Krishna Mathoera (VHP). Zij vermoedt dat er buiten het zicht van de politie, veel meer drugs via Suriname wordt gesmokkeld. Ze verwijst naar de cijfers van 2017 en de vele inbeslagnames van cocaïne uit Suriname in het buitenland. “Internationale samenwerking met drugsbestrijdingsorganisaties is daarom een must om drugs te onderscheppen, criminelen te identificeren en effectief aan te pakken”, zegt zij aan Starnieuws.

Het KPS nam in 2018 ongeveer 750 kilogram cocaïne in beslag. Een daling van 76,9 procent ten opzichte van 2017, toen het circa 3251 kg onderschepte. Volgens Mathoera had de regering de bestrijding van de drugscriminaliteit, in het bijzonder de transnationale, al veel eerder een hoge prioriteit moeten geven. “Dit is niet gebeurd met als gevolg de aanwezigheid van een duikboot en de recordvangst van vorige week.” Als ex-politiecommissaris en hoofd justitiële dienst, legt zij uit dat internationale criminele organisaties op de loer liggen. “Wanneer ze merken, dat een drugstransport via Suriname makkelijk gaat, benaderen zij lokale mensen of zoeken lokalen de internationale criminelen zelf op.”

De ruim 2200 kg cocaïnezaak moet serieus met inschakeling van internationale justitiële deskundigen en inlichtingendiensten tot de bodem worden onderzocht, benadrukt zij. Het is van cruciaal belang om samen te werken met de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst, die wereldwijd speciale en getrainde politiemensen heeft en de ontwikkelingen bijhoudt.

Ook de politieliaisonofficieren (politie attaché) van bevriende landen zijn belangrijke partners in de strijd tegen drugs. Suriname kan via hun informatie en zicht krijgen over wat zich in ons land afspeelt, legt Mathoera uit. “Het is daarom onbegrijpelijk dat de DEA en andere liaisonofficieren zijn weggetrokken uit Suriname. Dat is alleen in het belang van de georganiseerde crime en drugsbonzen.”

Wel grote boys aangepakt
De uitspraak van de waarnemend korpschef Roberto Prade dat het niet zo gemakkelijk is “om die grote boys achter dit soort ladingen in de kraag te vatten”, typeert Mathoera als “niet hoopgevend, ontactisch en onprofessioneel”. De uitspraak toont de onmacht, onwil en onkunde aan van de regering en het KPS, vindt zij. “De uitspraak is een signaal aan de maffia om nog meer van zulke ladingen het land uit te voeren.”

Terugblikkend op haar periode bij de politie, zegt Mathoera dat er in het verleden wel tal van criminele organisaties zijn ontmanteld. “Er zijn parallel grote onderzoeken geweest met andere landen en zijn er ook regelmatig controles uitgevoerd op illegale airstrips.” Suriname is volgens haar toen niet negatief in beeld gebracht door de onderscheppingen van grote partijen drugs in het buitenland, “zoals nu wel het geval is onder regering Bouterse I en II”.

De regering en het KPS moeten Suriname behoeden van zulke verfoeilijke praktijken, zegt Mathoera. De korpschef kan dit doen door de 2000 agenten te motiveren, hen in te zetten om oog en oor te zijn via verscherpte controles en samen te werken met internationale drugsbestrijdingsorganisaties, geeft zij aan. “En met zijn vuist op tafel te slaan voor meer middelen voor de politie.”

Kritiek OM en samenleving
Het Assembleelid vindt de vingerwijzing naar het Openbaar Ministerie (OM) niet terecht en begrijpt de kritiek van de samenleving op het KPS. Op basis van informatie uit de media, waren er voldoende feiten en omstandigheden om direct aanhoudingen te plegen, schat zij in. De kritiek brengt de geloofwaardigheid van de regering en het KPS nog verder in diskrediet, vindt Mathoera.

“De openlijke kritiek op de procureur-generaal door de president en de korpschef op het OM, de vele buitenlandse drugsvangsten, de duikboot die verdwenen is, zonder succesvolle veroordelingen en de ontmanteling van het onderzoeksteam, zijn allemaal zaken die het vertrouwen al ernstig hebben geschaad.”

Zij benadrukt het belang van een goede samenwerking en intensief overleg tussen het KPS, OM en bevoegd gezag. “Helaas merken we als samenleving, dat juist de instanties die het volk zouden moeten beschermen en Suriname moeten vrijwaren van het predicaat narcostaat, met elkaar overhoop liggen en elkaar verwijten maken.”

Volgens Mathoera versterken deze handelingen het beeld bij de samenleving, dat de regering niet bereid is om de zware drugscriminaliteit serieus aan te pakken. “Ergo, dat ze met de ontmanteling van een aantal cruciale afdelingen, zoals de Counter Terrorism Intelligence Unit, de drugscriminaliteit juist stimuleren.”