Studium Generale over 'biodiversiteit en gezondheid'
16 Jan, 08:31
foto


Prof. Dr. Dennis Mans houdt vanavond in het kader van een Studium Generale Sustainability of the Guiana Shield een lezing over Medicinale planten: Traditionele en wetenschappelijke kennis. De inleider die verbonden is aan de Medische Faculteit, werkt een alternatief uit voor de historisch gegroeide economie met minerale hulpbronnen als belangrijkste pilaar. Hij zal ingaan op Surinames potentie voor duurzame ontwikkeling gebaseerd op een ‘groene apotheek’ waarbij traditionele en westers wetenschappelijke kennis worden verbonden.

Op donderdag 17 januari wordt met een paneldiscussie bij het Institute of Graduate Studies het derde blok van deze Studium Generale afgesloten. Het panel bestaat uit Dennis Mans (farmacoloog), Marthelise Eersel (arts/biostatisticus) en Rudi van Kanten (agroforester). Het thema van de paneldiscussie is: Hoe kunnen traditionele en westers wetenschappelijke kennis met de beschikbare hulpbronnen van het Guiana Shield bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid.

Dit is een van 's werelds rijkste gebieden aan natuur, cultuur en minerale rijkdommen, dat zich uitstrekt over de grenzen van Suriname, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela en Colombia. De focus van het panel is het aandragen van oplossingen voor inhoudelijke wetenschappelijke problemen. Maar belangrijk is ook wetenschappelijke kennis te verbinden met beleidsacties, en het betrekken van beleidsmakers in de publieke en particuliere sector bij oplossingen voor het duurzaam gebruik van hulpbronnen van het Guiana Shield.

De lezingen zijn toegankelijk voor het publiek en vangen steeds om 19.00 uur aan in de aula van het Institute of Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.