Strei! naar Hof van Justitie; vindt pg onbekwaam
16 Jan, 02:47
foto
Maisha Neus, voorzitter van Strei! op een persconferentie dinsdag.


Strei! vindt het Openbaar Ministerie onbekwaam. Daarom heeft Maisha Neus, voorzitter van de politieke partij, aangeklopt bij het Hof van Justitie. De procureur-generaal (pg) moet worden opgedragen om een goed onderzoek te doen naar het overschrijden van het leningenplafond door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en administrateur-generaal Adelien Wijnerman. Het leningenplafond is 'vooralsnog' niet overschreden heeft de pg geconstateerd. Een “kromme besluitvorming van de pg,” stelt Neus.

De pg heeft aan Strei! in december vorig jaar zijn besluit bekendgemaakt. Dinsdag heeft de partij een persconferentie gehouden over waarom zij het besluit van de pg onrechtmatig vindt, en meegedeeld dat zij een secundair proces op gang heeft gebracht. Met zeven punten heeft Neus de argumentatie van de pg nader bekeken en geconcludeerd dat zijn besluit “rechtens onvoldoende gemotiveerd is, de argumenten uit drogredenen bestaan, een kromme besluitvorming is”. Strei! concludeert ook dat het Openbaar Ministerie “onbekwaam is met als gevolg dat onnodig de rechterlijke macht wordt belast met een secundaire procedure.”

Neus merkt op dat de pg geen besluit heeft durven nemen in deze zaak. Hij heeft ook geen tegenbewijs geleverd. Er zijn ook geen documenten van de twee deskundigen die geconsulteerd zijn waarin in zij hun conclusies onderbouwen, gepresenteerd, deelt Neus mee. “Als je een conclusie presenteert, dien je het ook te onderbouwen met argumentatie en bewijslast,” merkt Neus op. “Dat heeft de pg nagelaten. Het gaat om een kromme besluitvorming van de pg zijn zijde, het is diep triest dat hij zijn reputatie zo te grabbel gooit, want van zo een functie in het land mogen we toch wat meer professionaliteit verwachten. We kunnen stellen dat het Openbaar Ministerie onbekwaam is of onvoldoende over deskundigheid beschikt.”

Strei! heeft een formeel schrijven ingediend bij het Hof van Justitie om het secundair proces op gang te brengen, deelt Neus mee. “Omdat de pg het achterwege laat om een degelijk besluit te nemen in deze zaak,” geeft ze aan. “Het komt erop neer dat in 2016 de oppositie een schrijven had gericht aan de pg, ook omtrent het overschrijden van het obligoplafond. “De pg heeft ze afgedankt op dezelfde manier zoals hij gedacht hebben Strei! af te zullen danken. Het enige cruciale verschil is dat dat wij dat niet accepteren. Wij gaan alle middelen die de wet ons biedt gebruiken om deze zaak aan te vechten.”

René Gompers