Caricom Reparatie commissie houdt 14e vergadering
15 Jan, 07:37
foto


De Caricom Reparatie Commissie, CRC heeft vrijdag haar veertiende vergadering gehouden. Twaalf van de vijftien voorzitters van de Nationale Reparatie Commissies hebben aan de vergadering deelgenomen die middels video conferentie heeft plaatsgevonden. De vergadering stond onder voorzitterschap van Prof. Hilary Beckles. Een uitgebreide agenda is in de drie uur durende vergadering afgewerkt.

De drie meest opvallende zaken die besproken zijn en die ook direct betrekking hebben op Suriname waren respectievelijk:
1. Een presentatie van de Zwitser Dr. Hans Hassler over de indirecte betrokkenheid van Zwitserland bij de slavenhandel en slavernij;
2. De toezegging van de Universiteit van Glasgow om 200 miljoen pound als herstelbetalingen aan het Caribisch gebied ter beschikking te stellen;
3. De organisatie van een internationaal seminar over de betrokkenheid van de Westerse financiële sector aan de slavenhandel en slavernij.

Dr. Hans Hassler is een Zwitserse historicus die voor de CRC vanuit Bern (Zwitserland) een presentatie heeft gehouden over de betrokkenheid van Zwitserland bij de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij. Dit land had zoals bekend zelf geen koloniën, maar was wel de leverancier van talrijke zakelijke diensten zoals financiële diensten, productie en export van nautische instrumenten, maar ook van het leveren van huurlingssoldaten. Wat de huurlingssoldaten betreft is het raakvlak met Surinaamse geschiedenis dat de Nederlandse kolonialisten in de periode 1772-1779 de Zwitserse kolonel Fourgeoud met een leger van 800 manschappen heeft ingezet om de strijd van de Boni’s neer te slaan. Deze veldslagen hebben honderden Aluku verzetsstrijders het leven gekost en duizenden hebben uiteenlopende martelingen ondergaan.

Inmiddels is het bekend geworden dat de Universiteit van Glasgow (in Engeland) en de CRC overeen zijn gekomen dat er compensaties aan Caribische landen zullen worden betaald uit hoofde van het financieren van deze universiteit uit gelden verkregen uit slavenhandel en slavernij in het Caribisch gebied. Ter zake dit vraagstuk zijn partijen overeengekomen dat er reparatie-uitkeringen tot het niveau van 200 miljoen pound sterling beschikbaar zullen worden gesteld. Op de komende tussentijdse Caricom staatshoofdenvergadering die de volgende maand wordt gehouden zal Prof Beckles over dit vraagstuk gedetailleerd verslag doen aan de Caricom Staatshoofden. Ondergetekende zal regeringsvertegenwoordigers van ons land op korte termijn adviseren om ook een deel van dit budget uiteindelijk naar Suriname te dirigeren.

Naar aanleiding van de betrokkenheid van de Zwitsers en andere westerse landen waarvan hun financiële sector betrokken was bij de slavenhandel en slavernij zal er een internationaal seminar worden gehouden over deze materie. De geïdentificeerde sprekers op dit seminar zijn op dit moment. De Directeur van het Londense advocatenkantoor LeyDay voor wat betreft de betrokkenheid van Groot-Brittannië, Dr. Hans Hassler voor wat betreft de Zwitserse positie en ondergetekende voor wat betreft de betrokkenheid van de Nederlandse financiële sector bij de slavenhandel en slavernij.

Kennisinstituut voor onderzoek naar Reparaties
De Nationale Reparatie Commissie Suriname,
Armand Zunder, voorzitter.