Korpschef: Niet gemakkelijk grote boys te pakken
12 Jan, 19:21
foto
Waarnemend korpschef Roberto Prade blijft erbij dat het een moeilijke klus wordt om de grote jongens achter de megadrugsvangst te pakken. (Foto: René Gompers)


“Het is niet zo gemakkelijk om die grote boys achter dit soort ladingen in de kraag te vatten, daar blijf ik bij,” stelt waarnemend korpschef Roberto Prade. De leiding van de politie heeft een persconferentie gehouden over de zaak waarbij 2.344,5 kilo’s drugs is gevonden. “In het belang van het onderzoek” heeft de politie niet veel nieuwe informatie gegeven dan wat tot nu toe al bekend is: dat de drugs in een container zat van een rijstexporteur en dat er nog geen aanhoudingen zijn. Vaststaat dat het om “grote boys” gaat.

De drugs zaten in één van acht containers met rijst die naar Europa verscheept zouden worden. Journalisten wilden weten waarom er nog niemand is gearresteerd, wat de waarde is van de drugs, wat de status is van het onderzoek, waarom het zo langzaam verloopt, of de politie zich ervan bewust is dat het vertrouwen op het spel kan komen te staan als verdachten vrij uit gaan en de zaak met een sisser afloopt.

Prade geeft een paar keer aan dat de bevoegdheid om verdachten aan te houden en vrij te laten bij het Openbaar Ministerie is. Hij stelt voor dat die instantie hierover ook gevraagd moet worden en niet alleen de politie. Bij het stappenplan van 1 tot 100 staat het onderzoek pas op 3, illustreert August van Hobbel, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit. De politie heeft al vastgesteld dat het om drugs gaat, maar andere instanties moeten dat nog bevestigen voordat de andere stappen van de procedure worden gevolgd, deelt hij mee. De verdachten die in beeld zijn gebracht, worden onderzocht.

“In zulke gevallen is het juist handiger om eerst je huiswerk goed te maken alvorens over te gaan tot aanhouden van mensen,” licht Prade toe. “Want je loopt het risico om aan te houden en dat de persoon weer in vrijheid wordt gesteld door het Openbaar Ministerie. Er is ook nog een rechter-commissaris die moet oordelen over de rechtmatigheid van die inverzekeringstelling. Je wil voorkomen dat mensen gaan lopen, vooral in dit soort grote zaken.”

“Zo een grote lading, het zullen geen kleine jongens zijn,” haalt Prade aan. “Het gaat om een grote lading. Is het u niet opgevallen dat u bepaalde mensen niet hebt gehoord?,” merkt de korpschef op. “Wanneer er ladingen worden onderschept, of het nou in Suriname is of in het buitenland, heb je altijd mensen die haantje de voorste zijn. Ze zoeken de pers zelf op. Ik noem geen namen, ik heb alleen maar een gewetensvraag gesteld.”

Voor de politie is het duidelijk dat het om de georganiseerde misdaad gaat en stelt dat deze “grote boys” moeilijk te pakken zijn. Daarom wil ze het onderzoek zo goed mogelijk doen om hen in de kraag te vatten, wordt er nog eens benadrukt. “Het is een grote lading, een forse investering, een hoge organisatiegraad. Het brengt met zich mee dat het niet gemakkelijk is om die grote boys achter dit soort ladingen in de kraag te vatten. Niet gemakkelijk, nergens ter wereld is het gemakkelijk, daar blijf ik bij,” benadrukt de waarnemend korpschef.

René Gompers