Politieleiding: Geen aanhoudingen; verdachten in beeld
12 Jan, 11:44
foto
De leiding van het Korps Politie Suriname tijdens een persconferentie vanmorgen op het hoofdkwartier aan de Duisburglaan. Derde van links waarnemend korpschef, Roberto Prade. (Foto: René Gompers)


Tot nu toe heeft de politie vier personen verhoord, maar hen niet aangehouden. Er zijn wel verdachten in beeld gebracht. Van de acht containers die zijn gecontroleerd, is in één cocaïne aangetroffen. Het gaat om 94 zakken met een gewicht van 2344,5 kg. De politie heeft uit eigen onderzoek al vastgesteld dat het gaat om cocaïne. Er worden nog monsters getrokken van alle pakken. Deze worden verstuurd naar het Centraal Laboratorium.

Tijdens een persconferentie vanmorgen hebben waarnemend korpschef Roberto Prade en hoofden van diverse units summiere informatie gegeven aan journalisten over het onderzoek. Een speciaal team is belast met deze zaak. Aangevoerd werd dat niet de politie alleen bepaalt of iemand wordt aangehouden of vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wordt continu op de hoogte gesteld, zowel de officier van justitie als de procureur-generaal. De politie vindt dat steeds gekeken wordt naar haar, maar niemand verhaal gaat halen bij het Openbaar Ministerie.

De politieleiding antwoordt op vragen van journalisten dat het hier om een georganiseerde misdaad gaat. Het is vaak moeilijk om 'de echte zware boys' te grijpen. De politie heeft ruimte gevraagd om rustig haar werk te doen, zonder druk van de pers. Indien er informatie gedeeld kan worden, zal dat gebeuren. Wanneer de cocaïne vernietigd wordt, zullen de media worden uitgenodigd. De straatwaarde van een kg cocaïne in Europa is tussen de 25.000 tot 30.000 euro.

Op de persconferentie is benadrukt dat elk onderzoek anders is. Er wordt gewerkt om personen heen om informatie te verzamelen. Er wordt pas na overleg met het vervolgingsapparaat overgegaan tot aanhouding wanneer er voldoende feiten zijn verzameld. Als verdachten te vroeg worden aangehouden en de feiten worden niet hard gemaakt, komen zij binnen enkele dagen vrij. De rechter-commissaris toetst de rechtmatigheid van de aanhouding.