Valies benaderd door (politieke) organisaties
12 Jan, 07:32
foto
Wilgo Valies heeft de hamer van de onderwijsbonden overgedragen. Hij blijft zijn bijdrage leveren. (Foto: René Gompers)


“Inderdaad, ik ben benaderd door een aantal politieke en niet politieke organisaties,” deelt gewezen vakbondsleider Wilgo Valies, op aandringen van journalisten, mee. Valies heeft 29 jaren in de vakbeweging gediend. Stil zitten gaat hij zeker niet, de leerkrachten gaat hij altijd ondersteunen, benadrukt hij.

Valies heeft de hamer officieel overgedragen aan Reshma Mangre. Zij is nu voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Valies geeft toe dat er al aanbiedingen zijn gedaan door verschillende organisaties. “Ik ben benaderd om een bijdrage te leveren. Maar ik moet nog een keuze maken, zover ben ik nog niet,” geeft hij aan. “Maar nogmaals, ik ga niet stil zitten,” haalt Valies nog een keer aan.

“Als je kijkt naar de nationale ontwikkeling dan kan niemand blijven toekijken,” merkt Valies op. “Men merkt dat het fout gaat in de samenleving. Ik behoor zeker tot de groep die vindt dat we niet moeten stilzitten en ervoor moeten zorgen dat het beter gaat in Suriname.” Valies merkt op dat hij niet op zoek is naar een bepaalde functie of positie. “Als ik een positie wilde hebben... dan had ik die positie al. Daarom zeg ik: ik blijf een dienaar van deze samenleving.

“Ik zal al mijn kennis en know-how, alles wat ik weet of kan, zal ik ter beschikking stellen van deze gemeenschap. In welke vorm dan ook maar ik heb geen positie in gedachten,” geeft Valies aan. “Misschien denkt u aan een ministerschap, of een presidentschap of weet ik veel. Het enige wat ik belangrijk vind, is een bijdrage leveren. Welke positie dan ook, ik moet een bijdrage kunnen leveren.”

René Gompers

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August