Reshma Mangre officieel voorzitter BvL en ALS
12 Jan, 05:41
foto
Wilgo Valies heeft officieel de leiding van de BvL en ALS overgedragen aan Reshma Mangre. (Foto: René Gompers)


Reshma Mangre heeft dinsdag officieel overgenomen van Wilgo Valies. Zij is nu de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Mangre zegt dat zij het beleid zal voortzetten. “Het vertrek van Valies betekent niet dat de strijdbijl begraven blijft. We zijn voorstander van dialoog, maar als het nodig is zullen we het wederom opgraven. Want het is gebleken dat het soms nodig is om je eisen meer kracht bij te zetten.”

Valies zwaait na 29 jaren af als vakbondsleider. Hij benadrukt nog eens dat hij en de leden van beide vakbonden, alle vertrouwen hebben in Mangre. Zij is langer dan 18 jaren actief in de vakbond. “Meneer Valies, bedankt voor uw inzet, voor de plaats die u BvL en ALS hebt gegeven. U laat een weerbare vakbond achter,” begint de nieuwe vakbondsleider haar betoog op een persconferentie, in het hoofdkwartier van de bonden. Mangre is voor haar nieuwe functie, secretaris-generaal van zowel de BvL en ALS geweest. “Voor mij is het continueren van beleid.”

Mangre zegt dat zij zich niet alleen zal blijven inzetten voor materiële welvaart van de leerkracht. “Het gaat ook om de kwaliteit van het onderwijs. Het onderwijs staat en valt met de kwaliteit van de leerkrachten. Onderwijs is staatszorg dus we gaan ervan uit dat de overheid zal investeren in bijscholing en training van de leerkrachten.” De BvL en ALS willen ook dat de leerkrachten respectvol bejegend worden. “Op dit moment hangt er een ‘baas-knecht’ sfeer. We willen het respect terug, uiteraard staat het kind centraal, maar de leraar is de spil in het onderwijs.”

De nieuwe vakbondsleider kondigt aan dat de relaties met zusterorganisaties in het buitenland, en andere vakbonden in het land, verstevigd zullen worden. Aan de veiligheid op school wil ze ook iets gedaan krijgen. De laatste jaren hebben zich heel wat misstanden op scholen, soms tussen leerlingen en onderwijzers, voorgedaan. “De minister zegt altijd dat de leerling centraal staat. Maar het gaat om een gelijkzijdige driehoek: de leerlingen, de onderwijzers en de ouders. We zien en merken de normvervaging in de samenleving. Het is meer dan nodig dat de bond inkomt en trainingen verzorgt, aan leerlingen, ouders en leerkrachten wat betreft waarden en normen.”

René Gompers