PRO heeft ontwikkelingsvisie voor 25 jaar ontwikkeld
11 Jan, 16:11
foto
Voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling in gesprek met leden. De PRO heeft haar eenjarig bestaan donderdag herdacht. (Foto: René Gompers)


De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft donderdag haar eenjarig bestaan in kleine kring gevierd. De aanwezigen hebben kennis genomen van de ontwikkelingsvisie van de partij, een programma met 19 hoofdstukken. Het is pas van kracht wanneer het wordt aangenomen op de algemene ledenvergadering in mei dit jaar, deelt voorzitter Gerold Sewcharan mee.

De ontwikkelingsvisie is een statutaire verplichting die op het hoofdbestuur rust, licht Sewcharan toe. “We hebben het niet gepresenteerd, wel genoemd, en aangeven waar de hoofdstukken uit bestaan. Het is een plan voor de komende 25 jaren.” Rechtstaat, Staatsfinanciën, Onderwijs, Huisvesting, en het Surinaamse grondgebied zijn enkele van de hoofdstukken waarvoor de PRO een visie heeft ontwikkeld.

De hoofdbestuursleden en politieke leiders van de partij hebben stuk voor stuk hun beweegredenen voor het stappen in de politiek en kiezen voor PRO, met de aanwezigen gedeeld. “Het is geen ‘rocket science’ om Suriname welvarend te maken, maar een simpele switch van gedachtegang en gewoon goede huishouding. Het is ook nodig om kritisch te zijn, en daadwerkelijk laten merken dat je ontevreden bent en iets gedaan wil hebben. En ga stemmen, want niet stemmen houdt de situatie in stand,” is de rode draad van de spreekbeurten.

Politiek leider Curtis Hofwijks merkt op dat PRO voor integriteit staat, maar drukt de aanwezigen en de samenleving op het hart, om erop toe te zien dat het zo blijft. “Ik heb DOE verlaten omdat zij op een verkeerd spoor ging. Ik doe een beroep op u om wat wij hier prediken te helpen naleven. Als wij een verkeerd spoor inslaan, heb je het recht, de plicht om ons erop te wijzen. Kritiek mag je leveren, je moet, het hoeft niet een daad van vijandschap te zijn zoals dat bestempeld wordt tegenwoordig. Als je niet kritisch bent laat je alles over aan een groepje om te doen wat ze wil. We zijn te passief in het land, iedereen wacht maar tot er iets gebeurt.”

Voorzitter Sewcharan geeft aan dat PRO zichtbaarder zal zijn dit jaar. “We gaan de communicatie intensiveren, we gaan de buurten in, meetings organiseren om de boodschap over te brengen,” deelt hij mee. “Het gaat gewoon niet goed in Suriname dat moet men gewoon toegeven. De hoge schuldenlast bijvoorbeeld, is iets dat niet hoefde. Men klaagt zoveel over corruptie in de regering. Kiezers moeten nu ook andere leiders gepresenteerd krijgen. Integere mensen waarvoor men wil kiezen.”

René Gompers

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June