Geen vrees voor namaak of vervalsing bij eID
11 Jan, 22:33
foto


Burgers zullen veel voordelen ondervinden van de eID, die binnenkort wordt geïntroduceerd. Een veiligheidsvoordeel is dat burgers bij verlies van hun eID niet meer hoeven te vrezen voor namaak of vervalsing. Deze verzekering geeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza). Een ander voordeel is dat bij de aanvraag van een eID-kaart mensen niet meer helemaal naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Paramaribo hoeven te gaan. Zij kunnen hun aanvragen doen bij een bureau voor burgerzaken waar zij staan ingeschreven.

Er zijn meer dan 50 veiligheidskleppen op de eID. Daarvan zijn een paar direct zichtbaar, terwijl andere niet met het blote oog te zien zijn. Samen met de biometrische gegevens – gezichtsherkenning en vingerafdruk - is de eID praktisch onmogelijk na te maken.

Internationale standaarden
De ID-wet is op 20 december 2018 aangenomen met 28 algemene stemmen. Daarbij is speciale aandacht gevraagd voor de nodige voorzorgen en beveiligingen. Volgens Noersalim wordt de huidige ID-kaart in sommige landen niet geaccepteerd als bewijs van legitimatie. Om aan de internationale standaarden te kunnen voldoen, is Suriname als land genoodzaakt de huidige ID-kaart te vervangen.

De eID verschilt van de huidige ID kaart, omdat de persoonsgegevens via een ingebouwde chip digitaal in de kaart worden opgeslagen. Hierdoor wordt de aanvraag voor uittreksels overbodig. Dat betekent een tijd- en geldbesparing voor zowel burgers als bedrijfs- en overheidsinstanties. Daarnaast zullen er biometrische gegevens worden opgeslagen.

Gendergelijkheid
“Als minister van Binnenlandse Zaken heb ik me sterk gemaakt om ook met het aspect gendergelijkheid rekening te houden", zegt de bewindsman. Op de huidige ID-kaart is de burgerlijke staat van de vrouw te zien, maar die van de man niet. Bij de eID zal dat anders zijn: zowel bij mannen als vrouwen zal de burgerlijke staat worden vermeld.

“Getrouwde vrouwen kunnen bij de eID hun meisjesnaam laten opnemen. De familienaam van hun echtgenoot wordt ook vermeld, maar zij worden niet meer verplicht om eerst de naam van hun echtgenoot en dan die van henzelf te vermelden”, legt Noersalim uit.