Permanente Raad OAS verwerpt nieuwe termijn Maduro
11 Jan, 14:58
foto


De Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft besloten "de legitimiteit van de nieuwe termijn van Nicolas Maduro niet te erkennen vanaf 10 januari 2019." De resolutie werd goedgekeurd met 19 stemmen voor, 6 tegen en 8 onthoudingen. Eén lid was afwezig. De resolutie is gisteren aangenomen tijdens een buitengewone vergadering van de raad.

De raad bevestigt dat alleen door een nationale dialoog met de deelname van alle Venezolaanse politieke actoren en belanghebbenden nationale verzoening tot stand kan worden gebracht in Venezuela. En dat de noodzakelijke voorwaarden worden overeengekomen voor het houden van een nieuw verkiezingsproces dat de wil van de Venezolaanse burgers echt weerspiegelt en op vreedzame wijze de huidige crisis oplost in dat land.

In de verklaring zegt de raad alle lidstaten aan te sporen en permanente waarnemers van de OAS uit te nodigen om, in overeenstemming met het internationale recht en hun nationale wetgeving, diplomatieke, politieke, economische en financiële maatregelen te nemen die zij passend achten, om bij te dragen tot het snel herstel van de democratische orde in Venezuela.

Het roept op tot nieuwe presidentsverkiezingen met alle nodige waarborgen voor een vrij, eerlijk, transparant en legitiem proces dat in een vroeg stadium wordt bijgewoond door internationale waarnemers. De raad zal de lidstaten en permanente waarnemers uitnodigen maatregelen te nemen om de humanitaire crisis in Venezuela aan te pakken en de getroffen landen te helpen via passende internationale en regionale organisaties.

De raad verzoekt het Venezolaanse regime dringend om onmiddellijke humanitaire hulp toe te staan aan de bevolking in Venezuela, waaronder epidemiologische controle, om de verergering van de humanitaire en volksgezondheidscrisis te voorkomen, met name tegen het opnieuw verschijnen en verspreiden van ziekten. Ook wordt om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle politieke gevangenen geëist.

De organisatie blijft solidair met het Venezolaanse volk en zal er alles aan doen om de situatie in Venezuela te keren. Zij zal diplomatieke maatregelen ondersteunen die het herstel van democratische instellingen en de volledige eerbiediging van de mensenrechten vergemakkelijken.

De secretaris-generaal van de OAS heeft de opdracht om de resolutie door te geleiden naar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June