Storytelling is een oude kunst van Bouterse
10 Jan, 15:17
foto


Storytelling is een oude kunst van Bouterse. Een mooi verhaal vertellen dat het publiek hem alleen moet geloven dat hij de waarheid vertelt. Volgens Bouterse vertellen alle andere mensen in de kwestie van het decemberproces leugens. Hij heeft de journalisten geprobeerd op andere gedachten te brengen, maar het is hem niet gelukt. Op de persconferentie zagen we een duidelijk geïrriteerde Bouterse.

Suriname is een rechtsstaat dat betekent dat iedereen zich aan de wetten en regels moet houden, dus ook president Bouterse. Als je ergens niet mee eens bent, moet je dan naar de rechter stappen om een oordeel te vragen. Als je niet eens bent met het oordeel van de onafhankelijke rechter, mag je nog altijd in hoger beroep gaan. Zo werken de rechtsstaat en de democratie.

Een kat in het nauw gedreven maakt rare sprongen. En die rare sprongen maakt de hoofdverdachte van het 8 decemberproces. Het decemberproces schijnt een nachtmerrie te worden voor Bouterse. De publieke aandacht voor dit donkere verleden is nog steeds altijd groot. De verkiezingen naderen en Bouterse is zich terdege ervan bewust dat er binnenkort vonnis tegen hem komt in het beruchte 8 decemberproces. Als hij wordt gevonnist, kan dat nadelig zijn voor zijn reputatie als president.

Op de persconferentie van Bouterse lag zijn focus duidelijk op de rechterlijke macht, procureur-generaal, Nederland (de witte man) pater Toon, wijlen Ruben Rozendaal en zijn verdwenen rapport. Bouterse zei: “Niet 23 jaar later, maar terstond heb ik om een onderzoek gevraagd. Het rapport is toen gestuurd naar justitie en het Openbaar Ministerie. Een van de rapporten heb ik gezet in de kluis van De Surinaamse Bank. Toch blijkt dat het rapport uit de kluis is verdwenen”. Een mooie storytelling.

President Bouterse zegt dat de procureur-generaal (pg) Roy Bajnath Panday, hem had gezegd dat het proces moet worden beëindigd. De pg zou de president hebben gewezen welk artikel Bouterse moest gebruiken om uit het proces te geraken. Intussen heeft de pg ten stelligste ontkend dat hij in het oor van Bouterse had gefluisterd dat hij artikel 148 moest gebruiken.

Wie nu de waarheid of leugen vertelt, is niet duidelijk. De pg heeft ontkend, dus Bouterse moet nu bewijzen dat de pg onwaarheid vertelt. Bij mij komt Bouterse ongeloofwaardig over, want op 29 juni 2016 heeft de regering unaniem besloten om artikel 148 van de grondwet in werking te stellen. Dat had minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie meegedeeld aan journalisten die postgevat hadden bij De Nationale Assemblee. Mevrouw Van Dijk Silos zei nog erbij: “De puzzel” is al opgelost.

De absurde en ondoordachte uitspraken van de president is niet alleen ondermijning van de rechtsstaat, maar ook de democratie wordt om zeep geholpen. Het machtsevenwicht wordt daarmee ook ernstig verstoord. Iedere vorm van inmenging van president Bouterse in de onafhankelijke rechtspraak, is absoluut niet gewenst. Dat heeft de Werknemersorganisatie Openbaar Ministerie, op 12 juli 2017 duidelijk gemaakt aan de president middels een verklaring.

Bouterse: “democratie is goed maar het volk weet niet altijd alles. Maar het is natuurlijk wel zo dat wanneer er vanuit een bepaalde hoek zaken worden gedaan die absoluut, fundamenteel deze bevolking zullen schaden, en ik weet dat u daar aan meewerkt, dan is vanuit dezelfde verantwoordelijkheid wel geboden om ietwat anders te kijken want het volk weet ook niet altijd alles”. Dit is een grove poging tot intimidatie door Bouterse. Alleen Bouterse weet alles, niemand anders.

Idris Naipal

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June