Strafklacht Neus tegen Hoefdraad en Wijnerman afgewezen
10 Jan, 09:09
foto


Maisha Neus, voorzitter van Strei!, bevestigt tegenover Starnieuws dat procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday in een brief op 24 december heeft aangegeven dat het obligoplafond niet is overschreven door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Dit is 'vooralsnog niet gebleken'. Neus neemt geen genoegen hiermee en zal zich wenden tot het Hof van Justitie.

Als reden hiervoor geeft de pg aan dat na politioneel onderzoek en advies van monetair econoom Drs. A. Caram en de bijstand van S. van Tewarie zou zijn gebleken, dat er niet is gehandeld in strijd met de wetgeving, zegt Neus in een persbericht.

Op 15 augustus 2018 heeft Neus een strafklacht ingediend tegen de minister en de Administrateur Generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeline Wijnerman. Zij stelt samen met onderzoeker Anand Biharie dat het obligoplafond over het boekjaar 2016 is overschreden.

Omdat Neus van mening is dat het antwoord van de pg onvoldoende is gemotiveerd, zal ze een klaagschrift, zoals is bedoeld in artikel 4 van de Wetboek van Strafvordering, indienen bij het Hof van Justitie. Hierin zal een beklag over de ongemotiveerde en onrechtmatige beslissing van de pg worden opgenomen en daarnaast het verzoek aan de rechter worden gedaan een bevel uit te vaardigen zodat de pg alsnog tot strafrechtelijke vervolging moet overgaan, stelt Strei!.

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June