Regering vastbesloten economische zone te exploiteren
11 Jan, 00:02
foto
De Chinese trawlers (omcirkeld) bevinden zich in elkaars nabijheid voor de Surinaamse kust.


De regering is vastbesloten de uitbreiding van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname te exploiteren. De uitbreiding tot 350 zeemijl geeft Suriname meer mogelijkheden voor zijn visserijindustrie. Ofschoon president Desi Bouterse tijdens een persconferentie heeft aangegeven dat de adviezen die zijn gegeven over hoeveel grote trawlers in het diepzeegebied zouden kunnen opereren, deze nog niet zijn ingevoerd, bevinden de zes Chinese trawlers zich nog in Surinaamse wateren.

Een commissie ingesteld door de president heeft zich in 2017, nadat Suriname de uitbreiding van zijn EEZ toegewezen kreeg, samen met de toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, gebogen over de mogelijkheden van exploitatie van dit immens gebied. Algoe heeft zich voorstander getoond van midwater sea trawler. Dat zijn visvaartuigen die opereren vanaf een diepte van 75 vadem (137 m).

Aanvankelijk was voorgesteld om 100 vergunningen voor mid sea trawlers te verstrekken, maar de commissie kon zich uiteindelijk terugvinden in 60. Volgens rapportage mag er in de 200 zeemijlen, 250 duizend ton vis per jaar worden gevangen. Vangt zo’n trawler tweeduizend ton vis per jaar, dan is dat voor de zes trawlers twaalf duizend ton. Met 60 trawlers die gemiddeld tweeduizend ton vangen, is het totaal 120 duizend ton, nog steeds onder het quotum van 250 duizend ton, werd de situatie met cijfers geschetst

De EEZ werd eerst uitgebreid tot 150 zeemijl en later in 2017 tot 350 zeemijl. Ofschoon de inzet van trawlers schadelijk is voor de natuur, werd erop gewezen dat er moet worden geproduceerd. Precies zoals er bij de goud- en oliewinning en bij de houtkap ook schadelijke elementen zijn. Bij de beantwoording in het parlement had de toenmalige LVV-minister ook erop gewezen dat deze mid sea trawlers gecontroleerd kunnen worden door het VMS (Vessel Monitoring) systeem.

Deze schepen vangen Tuna en grotere vissen. Op de mid sea trawlers, geen hektrawlers (fabrieksschepen) worden halffabrikaten gemaakt; de vis wordt schoongemaakt en in stukken ingevroren omdat de afstand tussen schip en land te groot is. Wil je de kwaliteit van de vangst bewaren, dan zul je deze moeten invriezen. Volgens de voorschriften zouden deze mid sea trawlers eerst moeten aanmeren aan wal, en zou zo ook de controle op de vangst kunnen worden uitgevoerd.

De visserijsector vindt echter dat de Chinese fabriektrawlers een gevaar vormen voor de sector. De visgronden worden volgens de organisaties vernietigd. Bovendien kent de Surinaamse wetgeving geen mid-sea visserij. Geëist wordt dat de trawlers uit de Surinaamse wateren gaan. Hoewel de president het heeft over exploitatie van de 350 zeemijl, kunnen er geen beheersdaden worden gepleegd in de laatste uitbreiding met 150 mijl. Daar mogen alleen beheersdaden worden uitgeoefend op wat op de bodem kruipt of zich er in of er onder bevindt.

De sector maakt zich zorgen over de mededelingen gedaan door president Bouterse over deze kwestie. De minister van LVV, Lekhram Soerdjan, krijgt nog enkele dagen de tijd om te voldoen aan de gestelde eisen. Als dat niet gebeurt, zal de gang naar de rechter worden ingezet.

“Wij gaan onze bevolkingsvisserij nog verder beschermen en ondersteunen. De bevolkingsvisserij is voor ons niet in Frage, wanneer het gaat om onze mensen de gelegenheid te geven om binnen deze wateren te vissen, zei president Bouterse dinsdag tijdens de persconferentie. “Met de 350 zeemijl krijgen we een nieuwe situatie.”

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August