OWT&C: Baggeren vaargeul nog aan niemand gegund
10 Jan, 06:38
foto
De Maritieme Autoriteit Suriname start op korte termijn met bemonsteringen in de vaargeul.


Het baggeren van de vaargeul van de Surinamerivier is tot nu toe aan niemand gegund. Er is ook geen overeenkomst voortgevloeid uit de aanbesteding. Dit deelt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) mee. Deze kwestie kwam ook aan de orde tijdens de persconferentie die president Desi Bouterse heeft gehouden.

OWT&C zegt dat door het uitblijven van de dringende baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Surinamerivier de afgelopen tien jaar, het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker is dan ooit. Daarom is vanaf april 2018 de draad opgepakt door het ministerie. Allereerst is er stakeholderoverleg geweest om de huidige situatie en de impact hiervan te bepalen.

In de afgelopen acht maanden heeft het technische team onder leiding van minister Patrick Pengel meerdere malen nauw overleg gehad met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het NIMOS, de adviseur Milieuaangelegenheden van het Kabinet van de President, Winston Lackin, en de president. In deze periode is gewerkt aan het updaten van het programma van eisen die aan elk aanbestedings- en gunningsproces vooraf gaat. De quick-review van het projectontwerp en het updaten van de Environmental Social Impact Assessment zijn overige significante aspecten waar vordering op is geboekt, zegt OWT&C.

Op zeer korte termijn start de MAS samen met consultants met noodzakelijke bemonsteringen in de Surinamerivier ter verificatie van de oorspronkelijke uitgangspunten en zal de consultant de laatste nautische data verwerken. In deze zelfde periode zullen diverse betrokkenen door de MAS en haar consultants geïnformeerd worden over de uitvoering van het project. Binnen afzienbare tijd en zoveel als mogelijk simultaan, zal het aanbestedingsproces doorlopen worden.

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June