Truckhouders Coronie voelen zich ernstig benadeeld
10 Jan, 02:46
foto


De PALU afdeling Coronie maakt zich zorgen over dat truckhouders uit het district ernstig gediscrimineerd en benadeeld worden. Vanaf begin dit jaar worden zij niet meer in de gelegenheid gesteld om zand dat in Coronie wordt gegraven, te vervoeren naar Nickerie/Wageningen. Dit zand is nodig voor de rehabilitatie van de Oost-Westverbinding tussen Burnside en Wageningen. De afdeling Coronie van PALU roept de regering op om corrigerend op te treden in deze kwestie.

Al sinds de verbetering van dit stuk Oost-Westverbinding is aangekondigd, rommelt het. Het begon ermee dat aan bepaalde ambtenaren boven op hun ambtelijke job, ook nog het werk werd gegund om de bermen op het traject schoon te maken, terwijl zij over geen enkel stuk materieel beschikken. Nu speelt deze zandkwestie. Aanvankelijk werd er zand geleverd vanaf een zandput ter hoogte van km 113. Volgens de Coronianen is er door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen plotseling een nieuwe concessie ter hoogte van km 103 uitgegeven op naam van een zekere Trustfull en wordt er nu zand geleverd vanaf deze concessie. Daarmee zijn ook de truckhouders die vanaf km 113 werkten uitgeschakeld geworden en zijn er in principe alleen maar mensen van buiten Coronie die zand rijden. Bovendien is de afstand naar Wageningen ook zeker 10 km langer.

De Coroniaanse truckhouders vinden terecht dat ook zij grote investeringen hebben gedaan in hun trucks en dat ook zij gezinnen hebben om te onderhouden. De PALU afdeling Coronie vindt dat de Coronianen een eerlijke kans verdienen om een inkomen te verwerven.

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June