President: We verdedigen Venezuela niet; vp naar beëdiging
09 Jan, 18:40
foto
President Desi Bouterse zegt dat Suriname niet bezig is Venezuela te verdedigen. (Foto: Raoul Lith)


Vicepresident Ashwin Adhin woont morgen de beëdiging van president Nicolas Maduro van Venezuela bij. Maduro begint morgen aan zijn tweede termijn van zes jaar. Internationaal is zijn bod voor een tweede termijn veroordeeld, terwijl in eigen land er hevige oppositie is tegen zijn herverkiezing. De Verenigde Staten, de Europese Unie en een blok van landen uit de Amerika's - de Lima-groep - hebben geweigerd het verkiezingsresultaat van vorig jaar mei te erkennen en hebben gezegd dat ze het nieuwe mandaat van Maduro niet zullen erkennen. Ze spoorden hem aan de macht af te staan aan de door de oppositie gecontroleerde Nationale Vergadering totdat er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden.

President Desi Bouterse zegt dat Suriname niet bezig is Venezuela te verdedigen. “Het gaat niet om ideologie. Het gaat om internationale afspraken en principes waar Suriname zich aan houdt.” Internationaal schrijven ze voor dat legitiem gekozen presidenten binnen de grondwet te allen tijde moeten worden verdedigd binnen hun constitutie, motiveert het staatshoofd. “Wij geven aan dat we consequent internationaal nog steeds staan achter dat principe. Wie het wil loslaten, groot of klein, no importa. Wij geloven niet in inmenging. Wij geloven in vreedzame co-existentie. We hebben gezien wat inmenging betekent in het Oosten, in de verschillende landen. We hebben dit gebied ooit als zone van peace verklaard en het moet mogelijk zijn om het zo te houden.”

Bouterse benadrukte tijdens de persconferentie dinsdag –waar hij een toelichting gaf op zijn nieuwjaarsrede- dat Suriname zich houdt an internationale afspraken en principes. “Wij hebben die regels niet gemaakt. De internationale gemeenschap heeft ze gemaakt.” Hij voegde eraan toe: “En wanneer we van dat punt uit vertrekken en we de internationale afspraken zouden schaden, dan zouden de Tito’s en de Sukarno’s en de founding fathers, echt in hun graf draaien.”

De regering heeft in de kwestie Venezuela geluisterd naar wat de media zeggen, ze hebben gekeken naar de groepen die objectief wilden kijken naar het probleem in dat land en ze heeft haar eigen mensen naar Venezuela gestuurd “op basis van waarneming op de grond.” De president stelde dat Suriname bezig is zijn internationaal standpunt – dat het altijd al heeft gehad – overeind te houden. “Wij zijn geen payongwaaiers die gaan buigen en onder druk komen te staan.”

Hij zei dat Suriname geen groot land is en dat als mensen rommel in de wereld kunnen maken en Bouterse kunnen zeggen wat ze willen, “maar ik heb met een opgeheven hoofd het standpunt internationaal waar ik stond verdedigd.” Bouterse ging verder door te stellen dat “ze je echt niet hoeven te vragen, want als ze daar binnen willen wandelen of als ze hier binnen willen wandelen, wandelen ze zo binnen.”

“Natuurlijk gaat ze een pretext (voorwendsel) zoeken, daarom moeten onze mensen hier voorzichtig zijn. Ze gaan een pretext zoeken,” zei de president. “Ik kan je nu zeggen. Ik kan je nu nu nu nu nu zeggen terwijl we hier zitten, kan ik precies zeggen wanneer ze met buitenlandse inlichtingendiensten hebben vergaderd in Nickerie, waar en met wie. En wie ze rondrijdt.” Hij vroeg schertsend: “Denken ze echt dat ik niet zou weten wat er in Nickerie gebeurt?”

Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June