President belastert rechterlijke macht
09 Jan, 04:42
foto


De bewering van president Bouterse dat de rechterlijke macht politiek bedrijft met het 8 decemberstrafproces, is een vorm van laster. Met het 'factfree' de goede naam en eer van de rechterlijke macht besmeuren, wordt de onhoudbaarheid van dit presidentschap, dat volgens de grondwet helemaal niet mocht, herbevestigd. De president heeft gezworen de grondwet te verdedigen, daar hoort respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij. Niemand staat boven de wet.

Vervuld van zijn machtspositie, blind voor het nationaal belang, heeft de president-hoofdverdachte niet door dat het in het 8 decemberstrafproces niet om zijn persoon gaat, maar om het vervolgen en berechten van massamoord. Vijftien voorvechters van de democratie - advocaten, journalisten, wetenschappers, ondernemers en militairen - werden op 8 december 1982, onder het valse voorwendsel van een coup voorkomen, zonder vorm van proces doodgeschoten, of in de woorden van bevelhebber Bouterse 'op de vlucht neergeschoten'.

Met zijn lasterlijke aantijgingen toont de president-hoofdverdachte niet alleen minachting voor de rechterlijke macht, hij herbevestigt zijn minachting voor de mensenrechten, in het bijzonder het recht op leven en het recht op recht. Dat hij als direct belanghebbende (hoofdverdachte) ook nu weer het presidentschap van de republiek misbruikt, zoals hij dat ook deed met de zelfamnestiewet, etaleert onmiskenbaar de geest van corruptie.

Theo Para

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June