Abdoel: Geschillenorgaan WTO in crisis beland
10 Dec, 08:31
foto
Delegatieleider Amzad Abdoel tijdens zijn spreekbeurt op de WTO-vergadering in Genève.


Op de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève is naast de visserijsector ook een heet hangijzer geweest het functioneren van de 'Dispute Settlement Body'. Er wordt gesproken van een crisis binnen dit orgaan, dat geschillen moet beslechten. De wereld politieke crisis speelt parten hierbij, zegt Assembleelid
Amzad Abdoel (NDP). Hij woonde samen met Jitendra Kalloe (VHP) en partijgenoot Wendell Asadang de vergadering bij op 6 en 7 december. Het was een zeer spannende en interessante vergadering, zegt Abdoel aan Starnieuws.


Steeds meer landen gaan over tot protectionisme. Voor dit jaar zijn er meer dat 40 tariefbarrières opgeworpen door verschillenden landen en meer dan 8 handels restrictieve activiteiten gepleegd. Er is een dringende oproep gedaan aan alle landen om de WTO-overeenkomst te respecteren. Handelsspanningen tussen grote mogendheden blijken te gaan escaleren. Als voorbeeld werd aangehaald dat alleen deze week meer dan 30 geschillen zijn ingediend. Er is een dringende oproep gedaan om handelsverschillen op een respectvolle en vreedzame manier op te lossen.

Landen bleken op de vergadering het vooral met elkaar eens te zijn dat verschillende lichamen van WTO hervormd dienen te worden. Transparantie en vernieuwingen dienen doorgevoerd te worden. Voor het komende jaar is de groei van handelsvooruitzichten naar beneden bijgesteld. De situatie kan verder gaan escaleren. Er is een sterke oproep gedaan om zoveel mogelijk vrije, eerlijke en inclusieve handel te promoten. Deze kan alleen leiden tot economische groei en duurzame ontwikkeling, zegt Abdoel.