DA'91: Kiezen voor corruptiebestrijding
09 Dec, 20:25
foto


Vandaag 9 december is het de Internationale Anti-Corruptie Dag. Corruptiebestrijding is een harde noodzaak. Ook ons land gaat gebukt onder de zware last van corruptie. Deze berooft ons dagelijks van goede en noodzakelijke voorzieningen. Uit een recent onderzoek naar slechts enkele corruptiezaken in ons land in de periode 2010-2018, blijkt dat er al ruim 2 miljard euro gestolen is. Genoeg geld om alle uitgaven op onze begroting in één verkiezingsjaar te dekken, stelt DA'91.

De effecten van deze grootschalige corruptie zijn merkbaar in onze samenleving. Onze normen en waarden worden vernietigd. Het is ook de reden dat o.a. veel scholieren en leerkrachten goed werkende en schone toiletten op school ontberen, evenals goed werkende waterkranen en kwaliteitsverlichting in de klaslokalen.
Corruptie berooft ons ook van goed functionerende en goed voorziene hospitalen en apotheken, goede en begaanbare wegen en een gegarandeerde vuilophaal.

Maar daar blijft het niet bij. Vanwege corruptie in de kring van de hoogste gezagsdragers van ons land, blijven bonafide buitenlandse investeerders weg, evenals onze eigen diaspora. Erger nog, door corruptief handelen worden wij beroofd van de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen en wordt ons milieu vernietigd. Onze visgronden zijn in gevaar, schoon drinkwater in het binnenland is een probleem door kwikvervuiling vanwege o.a. de grootschalige ruimte voor skalians. Bovendien is er een grote oneerlijkheid in wie wel of geen concessies krijgt. Vaker worden deze door regeringsgezinden verkregen met voorkennis, zodat zij het met duizenden, zelfs miljoenen procenten winst kunnen doorverkopen aan multi-nationals. Corruptie ontneemt de gewone burger de kans op een goede baan, op een eerlijke concurrentie als ondernemer.

Ten gevolge van corruptief denken en handelen van DNA leden en regeringslieden zien wij dat de vele CLAD rapporten in de doofpot verdwijnen. Dit corruptief handelen is ook verantwoordelijk voor de instandhouding van criminele activiteiten zoals mensenhandel. Suriname behoort nog steeds tot de TIER 2 landen. In de illegale drugshandel zien wij hetzelfde. Denk maar aan de ‘duikboot’ affaire en de vele andere zaken waar wij niets meer van horen.

Politieke wil
In Suriname blijft corruptiebestrijding uit want er is geen enkele politieke wil aanwezig om hier daadwerkelijk inhoud aan te geven. Het beste voorbeeld is wel de zgn. Anti-corruptiewet die met veel ophef werd aangenomen om vervolgens diep weggestopt te worden in een van de vele lades om nooit meer gezien te worden. De kruistocht tegen corruptie zoals door president Bouterse werd aangekondigd, is een illusie gebleken; integendeel kregen wij een ‘plukkerskorps’ van familie en vrienden van de president die elkaar verdringen om staatsrijkdommen tot zich te nemen.

Effectieve corruptiebestrijding vereist politieke wil. Dat wil zeggen dat de leiding van ons land, van ministeries en van andere instituten in handen moet zijn van mensen die hard en onaflatend alles doen binnen de wet om corruptie te bestrijden, te ontmoedigen en te veroordelen. Dat vereist een politieke leiding die niet de behoefte heeft niemand en vooral zichzelf te beschermen tegen de consequenties van crimineel handelen. Voor succesvolle corruptiebestrijding is ook nodig actieve participatie van de samenleving.

In 2014 lanceerde DA’91 het Corruptie Meldpunt. Middels het verspreiden van 'Stop Corruptie' stickers vergroten wij actief het anti-corruptie bewustzijn bij de samenleving. Via het Corruptie Meldpunt kunnen burgers hun vermoedens van corruptie aan de partij doorgeven. Deze vermoedens en/of bewijzen van corruptie dragen bij aan het voorbereiden van een gedegen beleid om niet alleen de corruptie te ontmoedigen en te bestrijden, maar ook om actief plannen vorm te geven om al het gestolene en onrechtmatig verkregene terug te halen voor de samenleving.

Het Anti-Corruptie Instituut zoals DA’91 dat reeds in 2012 lanceerde, zal hierin een cruciale rol spelen. Hieraan zal gekoppeld worden internationale samenwerking met de UN en de OAS. DA’91 is al doende met consultaties hoe dit snel en efficiënt vorm te geven.

Corruptie beweegt zich langs netwerken, veelal criminele netwerken en dit vraagt een strategisch en goed gestructureerde aanpak. Er is geen ruimte voor populistisch handelen. Het doel moet zijn en blijven een Suriname dat er op de lange termijn beter van wordt. Om de duurzaamheid te verhogen hebben wij in voorbereiding het nationaal integriteitsplan.

De vernietigende cultuur van straffeloosheid die door het huidig corruptie stimulerend beleid dagelijks versterkt wordt, zullen wij een radicale halt toeroepen. DA’91 gaat voor het leggen van een nieuwe basis van vertrouwen, een hernieuwde cultuur van verantwoording en burgers die actief geschoold en in staat gesteld worden in het totaal proces te participeren.

Net als miljoenen personen in de rest van de wereld, zullen Surinaamse burgers bij de keus voor nieuw leiderschap, corruptiebestrijding als een van de top prioriteiten in het achterhoofd hebben. DA’91 roept alle burgers op om samen vandaag alvast de eerste stap te zetten door vandaag op deze Internationale Anti-Corruptie Dag te staan voor Integriteit!