Abdoel: Visserijsector hot issue op WTO-vergadering
09 Dec, 18:28
foto
De Assembleeleden Jitendra Kalloe, Amzad Abdoel (midden/delegatieleider) en Wendell Asadang op de WTO bijeenkomst.


Tijdens de parlementaire vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève is gehouden was de visserijsector een hot issue. Veel ontwikkelingslanden pleiten al jaren ervoor dat de subsidies die door de ontwikkelde landen aan deze sector worden gegeven, wordt afgeschaft. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Dit jaar is vooral aangehaald dat er tien landen in de wereld zijn die aan groot visvangst doen. Hiervan beheersen zes de wereld visvangst.

Dit zegt Assembleelid Amzad Abdoel (NDP), die als delegatieleider de vergadering met als thema The Way Forward, die 6 en 7 december is gehouden. Jitendra Kalloe (VHP) en Wendell Asadang (NDP) maakten ook deel uit van de delegatie.

Een groot probleem op dit moment is illegale visserij, door vooral deze landen waarbij grote visrijke gebieden totaal zijn vernietigd. Er zijn zelfs voorbeelden genoemd. Ontwikkelingslanden zijn gewaarschuwd om zeker illegale maar vooral ongecontroleerde visvangst zoveel als mogelijk te reguleren. Ook is aandacht gevraagd voor afschaffing van subsidies die door de ontwikkelde landen wordt verleend aan hun agrariërs. De ontwikkelingslanden zijn niet te spreken hierover.
Een algemene conclusie die getrokken is dit jaar is dat de WTO volledig hervormd dient te worden.

Het niet succesvol functioneren van de verschillende lichamen binnen de WTO heeft vooral te maken met het niet afdoende uitvoeren van de Doha-overeenkomst.
Discussies liepen hoog op dit jaar. Vooral omdat de dispute settlement body van deze orgaan ook niet goed werkt en er behoorlijk wat geschillen zijn ingediend bij dit orgaan.

Suriname heeft bij deze vergadering ook zijn punt gemaakt door duidelijk te vragen naar technische assistentie van de WTO tussen al de geschillen die worden ingediend en die vooral te maken hebben met de big boys als US, de EU, China en India, welke ook allemaal onze belangrijke ontwikkelingspartners zijn, zegt Abdoel. Aan het eind van de vergadering is een slot document aangenomen.