Nationaal Archief Suriname profileert zich internationaal
08 Dec, 14:43
foto
Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad als vertegenwoordigster van het Nationaal Archief Suriname in Kameroen.


Nationale archivaris Rita Tjien Fooh, die tevens directeur is van het Nationaal Archief Suriname (NAS), heeft Suriname vertegenwoordigd tijdens de Assembly van de International Council on Archives in Kameroen. De jaarlijkse conferentie werd gehouden door het Nationaal Archief van Kameroen. “We hebben ons geprofileerd binnen de regio, maar ook binnen de internationale gemeenschap. Men kijkt op naar Suriname, naar het NAS, en daar mogen we best wel trots op zijn”, zegt Tjien Fooh- Hardjomohamad.

Tjien Fooh-Hardjomohamad woonde de vergadering ook bij in de hoedanigheid van voorzitter van de Caribbean Archive Organisation (ICA), de Caribische branche van de International Council on Archives. Tegelijkertijd is zij de voorzitter van de dertien branches die de ICA telt. Het Nationaal Archief Suriname geniet veel aanzien bij zijn Caribische counterparts, gezien de vele verzoeken ter ondersteuning en versterking van hun respectieve nationale archieven.

Hulp aan Caribisch gebied
Op de agenda stonden onder andere rapportage inzake de ‘archives at risk ‘ en de launch van de Disaster First Aid Relief Fund. Het ‘archives at risk’ project is gestart naar aanleiding van orkaan Irma, die het vorig jaar het Caribisch gebied heeft geteisterd. De orkaan heeft niet alleen financiële en materiële schade aangericht, maar heeft ook de archieven van betrokken landen beschadigd. Er is hulp geboden in de vorm van een financial grant en er is in samenwerking met de Unesco en Nederland een overzicht van de schade opgemaakt. Een aantal eilanden valt nog steeds onder de paraplu van het Koninkrijk der Nederlanden.

Effectief beheer archieven
De International Council on Archives (ICA) zet zich in voor het effectieve beheer van archieven en het behoud, de zorg en het gebruik van het wereldwijde archief van de wereld door middel van de weergave van archieven en archiefprofessionals overal ter wereld. Archieven zijn een ongelooflijke bron van informatie. Ze zijn het documentaire bijproduct van menselijke activiteiten en als zodanig een onvervangbare getuigenis van gebeurtenissen uit het verleden, die de democratie, de identiteit van individuen en gemeenschappen en de mensenrechten ondersteunen. De ICA streeft ernaar de toegang tot archieven te beschermen en te waarborgen door middel van belangenbehartiging, het stellen van normen, professionele ontwikkeling en het mogelijk maken van een dialoog tussen archivarissen, beleidsmakers, makers en gebruikers van archieven.

Culturele diversiteit benutten
De ICA is een neutrale, niet-gouvernementele organisatie, gefinancierd door haar lidmaatschap, dat opereert via de activiteiten van dat diverse lidmaatschap. Al meer dan zestig jaar heeft ICA archieven en beoefenaars uit de hele wereld verenigd om te pleiten voor goed archiefbeheer en de fysieke bescherming van opgenomen erfgoed. Dit is bedoeld om betrouwbare normen en beste praktijken te produceren en om de dialoog, uitwisseling en overdracht van deze kennis en expertise aan te moedigen, over nationale grenzen heen. Met ongeveer 1400 leden in 199 landen en gebieden wil de Raad de culturele diversiteit van zijn leden benutten om effectieve oplossingen en een flexibel, tot de verbeelding sprekend beroep te leveren.

Friday 24 May
Thursday 23 May
Wednesday 22 May