Lobi: respecteren rechten bevordert gezondheid
08 Dec, 19:12
foto


Op maandag 10 december zal Stichting Lobi Health Center bij de herdenking van de Internationale dag van de Rechten van de Mens speciale aandacht schenken aan seksuele en reproductieve rechten. In een persbericht gaat de stichting in op het belang van deze rechten.

Seksuele- en Reproductieve Rechten (SRR) zijn een belangrijk element van mensenrechten. Stichting Lobi Health Center vraagt in verband met de 70e herdenking van de Internationale dag van de Rechten van de Mens speciaal aandacht voor seksuele en reproductieve rechten. De Stichting staat stil bij het effect dat ongelijkheden en schending van deze rechten hebben op de gezondheid van de samenleving.

Afspraken
Wij leven in een wereld met zoveel mensen en het is niet vanzelfsprekend dat een ieder op een correcte wijze met elkaar omgaat. Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat sommige mensen of groepen van mensen niet goed worden behandeld. Onderling hebben landen, waaronder Suriname, afspraken gemaakt. Deze afspraken ook wel verdragen genoemd, verplichten de Staat om mensen te informeren (voorlichting en bewustmaking) en te beschermen en zijn verwoord in het document Universele Rechten van de Mens welke ook zijn opgenomen in de grondwet en in andere wetten.

Ter bescherming van kinderen zijn er belangrijke afspraken vastgelegd in bijvoorbeeld het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind, ook wel genoemd het Kinderrechtenverdrag. Ook vrouwen hebben behoorlijk wat strijd moeten leveren om te bereiken dat bepaalde rechten die zijn verwoord in de Universele Rechten van de Mens, ook voor hen als vrouw gelden. In ons land moet nog steeds aandacht besteed worden aan belangrijke genderthema’s zoals het tegengaan van geweld tegen vrouwen en het bereiken dat vrouwen zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven een gelijke behandeling krijgen en ook hoge posities kunnen bekleden net als mannen.

Seksuele gezondheid
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert seksuele gezondheid als een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit. Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) zijn een belangrijk element van mensenrechten, ze vragen om een plezierige, veilige en respectvolle benadering van seks en seksuele relaties, vrij van dwang, discriminatie en geweld met de keuze om zelf te kunnen bepalen of wanneer en hoeveel kinderen te willen krijgen.

Bij SRGR kan gedacht worden aan gender, verantwoord seksueel gedrag, gezinsplanning, moeder- en kindzorg, preventie van ongewenste zwangerschappen alsook vroegtijdige ontdekking en behandeling van seksueel overdraagbare ziekten en kanker aan de reproductieve organen waaronder baarmoederhalskanker, borstkanker en de prostaatkanker. Daarom is het belangrijk dat iedereen ongehinderd toegang heeft tot de seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten in een land en vrijelijk een keuze kan maken omtrent hun eigen seksuele voorkeur en die kan beleven middels het daaraan gekoppelde verantwoorde seksueel gedrag binnen de grenzen van de wet.

Respect
Seksuele rechten gelden voor zowel mannen als vrouwen en als deze rechten gerespecteerd worden, draagt dat bij aan een gezond leven en kunnen vele zaken zoals ongeplande (tiener)zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen, geweld in relaties, stigma, discriminatie, ongelijkheid en mentale gezondheidsproblemen verholpen worden. Het maken van de juiste keuzes door mannen, vrouwen en jong volwassenen gaat daarom hand in hand met het recht op de juiste informatie en educatie over een gezond seksueel leven.

Stichting Lobi Health Center wenst in het kader van Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december de seksuele- en reproductieve rechten in herinnering te brengen door de ‘Verklaring van seksuele- en reproductieve rechten’ welke in een nieuw jasje zijn omvat door de Stichting. Lobi rekent erop dat met het respecteren van deze rechten we met zijn allen kunnen bijdragen aan een gezonde en rechtvaardige samenleving.

Friday 24 May
Thursday 23 May
Wednesday 22 May