Zorginstellingen willen ook 4 maanden twk
07 Dec, 14:48
foto


De Federatie van Bonden bij Overheid zorginstellingen (FBBO) wil ook in aanmerking komen voor 'vier maanden terugwerkende kracht' (twk). Het bestuur heeft een brief hierover geschreven naar de directeuren van de zorginstellingen. De regering heeft aan ambtenaren beloofd de twk in december te zullen uitbetalen.

Het is de leden van de FBBO opgevallen dat na de onderhandelingen tussen de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en de regering, waarbij er besluiten zijn genomen voor alle landsdienaren; de bonden, nu gebundeld in de federatie apart moesten onderhandelen om de belangen van hun leden veilig te stellen. Bij deze gaat het om de financiële belangen. Voorbeelden hiervan zijn de koopkracht versterking die vanaf april 2017 aan de landsdienaren is uitbetaald en de zogenaamde 25% CLO verhoging waar het onduidelijk was als de ziekenhuizen het ook zouden moeten ontvangen. Inmiddels wordt dit vanaf september 2018 aan de ambtenaren uitbetaald.

In beide gevallen moesten de bonden opnieuw onderhandelen over wanneer de zorginstellingen het zouden ontvangen. De FBBO heeft de ontwikkelingen rondom het betalen van de vier maanden twk gevolgd en ook hun leden zijn in de verwachting hiervan. Zij is niet van plan achteraf te moeten onderhandelen en doet daarom via de directeuren een dringend beroep op de overheid c.q. het ministerie van Financiën om de middelen vrij te maken, zodat deze simultaan aan de overige overheidsinstanties wordt uitbetaald.

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May