In december werktijden van 11 tot 13 uur per dag
07 Dec, 04:41
foto
Zoals gebruikelijk in december zijn de werktijden in bakkerijen, winkels, cafés en restaurants, verlengd.


Door de verwachte drukte in december met de komende feestdagen, mogen bepaalde bedrijven hun personeel langer arbeid laten verrichten. Dit geldt voor de periode 17 tot en met 29 december, met uitzondering van 23, 24, 25 en 26 december. Dit maakt het ministerie van Arbeid bekend.

In deze periode is het toegestaan om het personeel van onder andere winkels, cafés, en restaurants maximaal 11 uren per dag arbeid te laten verrichten, terwijl de werknemers van brood- en banketbakkerijen zelfs 13 uren per dag arbeid mogen verrichten. In geen geval mag in voornoemde periode een werknemer langer dan 64 uren per week arbeid verrichten. Indien werkgevers 'ploegendienst' prevaleren boven 'overwerk', dienen zij schriftelijke goedkeuring te hebben van het hoofd van de Arbeidsinspectie. Bij ploegendienst mag het personeel niet langer werken dan 8½ uur per dag of 48 uren per week.

Het ministerie wenst te benadrukken dat deze Algemene Overwerkvergunning geen vrijbrief is naar werkgevers toe, om in strijd te handelen met de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Voor overwerk dient minimaal anderhalf maal het vastgestelde loon te worden betaald. Voor de zondag dient de werkgever minstens tweemaal het vastgestelde loon te betalen. Ook al is er geen sprake van overwerk, dient de werkgever overwerkvergoeding te betalen indien de werknemer op de zondag moet werken. Daarboven dient de werknemer in dezelfde werkweek ook nog een andere vrije dag toegekend te krijgen.

Het ministerie is bekend met de behoefte van bedrijven aan langere werktijden in deze periode van het jaar. Dit is de reden waarom het ministerie jaarlijks in de maand december middels de publicatie van de Algemene Overwerkvergunning inspeelt op deze behoefte. De Arbeidsinspectie zal streng erop toezien dat het maximaal aangegeven aantal uren voor het verrichten van arbeid, niet wordt overschreden. Tevens zal strenge controle worden uitgeoefend op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Ook zal op worden toegezien dat werknemers minimaal een half uur schaften, telkens als ze om de vijf uren arbeid hebben verricht, laat het ministerie optekenen via het Nationaal Informatie Instituut.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April