Santokhi leidt 7 personen tellende delegatie naar China
03 Dec, 19:33
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi


Een zeven personen tellende delegatie onder leiding van VHP-voorzitter Chan Santokhi is zaterdag naar China vertrokken. De partij is uitgenodigd door de ‘International Department of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC)’.

Naast Santokhi maken deel uit van de delegatie: Asiskumar Gajadien (ondervoorzitter), Alven Roosveld van de Media commissie, Preschand Baldew ondernemer tevens voorzitter Jongerenraad Commewijne, Karishma Mathoera, voorzitter landelijke Jongerenraad, Ravish Isrie, 2e penningmeester Jongerenraad en Henry Ori, lid van het hoofdbestuur.

Het bezoek van de VHP delegatie aan China heeft te maken met een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners voor duurzame ontwikkeling van Suriname. De basisprincipes van het VHP buitenlands beleid zijn: op zoek gaan naar oplossingsmodellen voor samenwerking en steunverlening voor verlichting van de heersende sociaal - economische situatie, en het ontwikkelen van strategieën om sterkere diaspora - betrokkenheid bij de ontwikkeling van Suriname te bevorderen.

Het lidmaatschap van de VHP bij COPPPAL - het belangrijkste forum van politieke partijen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied - draagt bij aan een indirecte relatie tussen VHP-CPC, vanwege het lidmaatschap van CPC bij ICAPP, het belangrijkste forum van politieke partijen in Azië, stelt de oranje partij.

COPPPAL en ICAPP hebben een samenwerkingsverband dat voornamelijk te maken heeft met de rol die politieke partijen spelen in de huidige wereldorde en hun beïnvloeding van de mondiale politieke agenda, alsook bestrijding van o.a. de armoede die een ernstige uitdaging is voor zowel Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en Azië.

De ontwikkeling van de politieke betrekkingen van de VHP met de CPC worden vooral ingegeven door het feit dat de samenwerking van de CPC met andere politieke partijen geen ideologie als voorwaarde heeft, maar gebaseerd is op wederzijdse vriendschap en wederzijds respect.

Mondiaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op China voor het nemen van meer verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan het mede helpen oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken van de 21ste eeuw zoals o.a. klimaatverandering, internationaal financieel economische kwesties, armoedebestrijding, voedselveiligheid, migratie, tegengaan van verspreiding van massavernietigingswapens.

De opkomst van China biedt uitdagingen en kansen in het kader van Zuid-Zuid samenwerking aan landen die hun ambities willen realiseren en die meer behoefte hebben aan inhoudelijk en lange termijn perspectief, meent de VHP. De delegatie keert op 11 december terug.

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July