Bachelor- én masteropleiding Psychologie geaccrediteerd
04 Dec, 03:48
foto
Studenten die studeren aan de studierichting Psychologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. (Foto: AdeKUS)


De bachelor- én de masteropleiding Psychologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zijn dit jaar geaccrediteerd. Daarmee is deze de eerste studierichting waarvan zowel de Bachelor als de Master door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) geaccrediteerd zijn. Dit betekent dat de opleidingen voldoen aan de internationale standaarden en zowel regionaal als internationaal vergelijkbaar zijn met andere wetenschappelijke psychologie-opleidingen, zegt de universiteit.

De masteropleiding Psychologie ging in 2017 van start. Het ligt in de verwachting dat aan het eind van dit collegejaar de eerste masterstudent Psychologie wordt afgeleverd. Het gaat om een geheel Surinaamse opleiding, die aangepast is aan de situatie van het land. Het masterprogramma is volgens de richtingscoördinator, Manon Sanches, in Suriname ontwikkeld waarbij ook gekeken is naar het Caribisch gebied.

De bacheloropleiding Psychologie ging in 2010 van start en heeft tot nog toe 57 afgestudeerden afgeleverd. De richtingscoördinator geeft aan dat er veel belangstelling is voor de studie. Het aantal aanmeldingen voor dit collegejaar bedroeg 50. Het aantal toegelaten studenten is daarom met ingang van dit collegejaar verhoogd van 25 naar 30 studenten. De opleiding past probleem gestuurd onderwijs toe als didactiek. Dit houdt in dat er in kleine groepen wordt gewerkt en actief leren centraal staat. Volgens Sanches voorziet de studierichting in een maatschappelijke behoefte aangezien Suriname momenteel slechts 30 geregistreerde psychologen telt.

Er is een opwaartse trend merkbaar van studierichtingen binnen de AdeKUS die toewerken naar accreditatie. Het verbeteren en verantwoorden van de kwaliteit van de opleidingen staat hierbij centraal. De AdeKUS heeft momenteel negen geaccrediteerde opleidingen.

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July