Hoge verwachtingen Investsur aantrekken investeringen
17 Nov, 09:42
foto
Een toost op het succes van Investsur. Van l-r: minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, directeur Ike Antonius, vicevoorzitter DNA, Melvin Bouva en Iris Sandel, voorzitter Raad van Toezicht. (Foto: Raoul Lith)


“Investsur gaat de follow up worden voor alles en iedereen die zaken wil doen met Suriname,” zegt minister van Financiën Gillmore Hoefdraad bij de ingebruikname van het pand waarin het Institute For Investment Promotion in Suriname (Investsur) gevestigd is. "We hebben toegang tot vele markten waar anderen geen toegang hebben. We hebben nu een instituut dat het voor ons kan regelen, we zijn kampioen in mensen enthousiast maken, maar na drie jaar zeg je die president, minister of die prime minister was geweest en er was geen follow up". Vrijdag is het pand waarin het instituut is gevestigd op de hoek van de Brokopondolaan en Jagernath Lachmonstraat in gebruik genomen.

Hoefdraad geeft aan dat hard gewerkt is met de overheid, instanties die met investeren te maken hebben, het bedrijfsleven maar ook de vakbeweging, die samen gaan bepalen wat goed is voor Suriname. Vroeger werd gewacht tot er investeerders kwamen, waarna gekeken werd of het goed was. Investsur zal tweeledig zijn legt de minister uit. Investeerders kunnen zich via dit instituut aanmelden dat instaat is te beoordelen of het goed is of niet, de due dilligence te doen en te schakelen met de nationale actoren. Daarnaast zal het een proactieve rol hebben. "We hebben veel van landen als Jamaica en Nicaragua geleerd over aantrekken van investeerders en hun land naar buiten brengen. We zijn sterk gericht op de mijnbouw, we moeten diversificeren," benadrukt Hoefdraad.

Er zal veel worden afgestemd met de verschillende ambassades die een belangrijke rol zullen spelen voor het sluiten van overeenkomsten op het gebied van investment protection en double taxation avoidment. Investeerders willen garanties hebben als ze belasting betalen in hun land willen ze hier niet hetzelfde gaan betalen. De ambassades worden ook gevoed met promotie materiaal en macro-economische updates. Investsur zal dit over nemen en continu contact hebben met de ambassades. Er wordt gestart met Miami en Parijs en in de toekomst met China en India.

Coördinatiepunt
Investsur moet als centraal coördinatiepunt fungeren voor het aantrekken van investeringen die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van het land, zegt directeur Ike Antonius. Hij merkt op dat de Investeringswet dateert uit 2001 en er nu wordt overgegaan tot het operationaliseringsproces. “Ik had graag dat die zaken al gedaan waren. De regering is zich ervan bewust dat operationalisering een must is als je op een gecoördineerde efficiënte manier investeringen naar je land wilt brengen en je ondernemerschap de ruimte geven om profijt te trekken uit ondernemingsstromen naar Suriname”.

De besluiten over investeringsprojecten worden samen met deskundigheid buiten genomen waarbij ook beleidsintenties worden meegenomen. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een vijf jaren plan waarin centraal staat de institutionele versterking waar onder de beoordeling van het wettelijk kader en het formuleren van een breed gedragen strategisch plan.

Investeringspromotie
Ook zal volgens Antonius gewerkt worden aan investeringspromotie en branding, met name het positief uitdragen van Suriname voor de aantrekking van investeerders. Hij benadrukt dat "we het niet kunnen permitteren om op ad hoc basis investeringscontracten te leggen". Suriname moet zijn huiswerk maken en targetlanden en targetsectoren identificeren waarbij potentie omgezet kan worden in ontwikkeling, arbeidsplaatsen worden gecreëerd, het staatsinkomen wordt verhoogd maar ook kennisoverdracht kan worden bevorderd.

De participatie in handels- en investeringsmissies is hierbij van belang. Er moet verhoogd bewustzijn binnen de publieke en private sector komen over het positief kunnen uitdragen van ons land en het verbeteren van het investeringslandschap. Er zal verder ook gewerkt worden aan export promotie en het bevorderen van de verbintenissen tussen buitenlandse investeerders en lokaal ondernemerschap. De spin-off van investeringen kunnen op deze manier voordelig zijn voor eenieder.

Antonius hoopt dat men beseft dat verhoogde investeringen aantrekken geen “one day show” is en dat er samen aan gewerkt zal moeten worden met alle betrokkenen.

Raoul Lith

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May