Noersalim: ID-kaart voldoet niet aan wensen van de tijd
16 Nov, 18:58
foto
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken beantwoordt vragen. (Beeld: DNA)


De minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Mike Noersalim, is donderdag kort ingegaan op vragen van commissieleden over de ontwerpwet 'ID-kaartenwet 2018', die in behandeling is in De Nationale Assemblee (DNA). “Ons huidig ID-kaartensysteem voldoet niet meer alleen aan de wensen van de tijd, maar ook de kwaliteitsstandaarden. We hebben in verleden niet gelet op kwaliteit als zodanig”.

“Uit de praktijk is gebleken dat er instanties zijn die na vijf jaar onze huidige identiteitskaart niet accepteren, omdat de kwaliteit van de foto is afgenomen. U begrijpt dat dat van vijf jaar zorgvuldig is uitgekozen, omdat de kwaliteit binnen vijf jaar gegarandeerd is”, beantwoordt de bewindsman de vraag waarom de geldigheidsduur van de nieuwe ID-kaarten teruggebracht wordt naar vijf jaar. Noersalim benadrukt dat de nieuwe ID-kaart voorzien is van meer dan vijftig veiligheidskenmerken, maar gaat vanwege de veiligheidsoverweging hier niet verder op in. “Bij ons nieuw ID-kaartensysteem zal het zo zijn dat Suriname het beheer zal hebben over zijn eigen database, ook ons bordermanagementsysteem en paspoortensysteem welke nu niet in volledig eigen beheer is. Dit zal worden overgenomen als dit systeem helemaal operationeel is”, voegt de minister hieraan toe.

“Het vervangen van onze home-made, amateuristisch, fraude uitnodigende ID-kaart door een internationaal gecertificeerde biometrische kaart van hoogstaand internationale standaard en kwaliteit heeft niets te maken met de algemene vrije en geheime verkiezingen zoals we die om de vijf jaar hebben”, begint commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) zijn betoog. De nieuwe kaart biedt volgens hem meer garantie op veiligheid en zal de gebruiker in tijd in staat stellen de meest gevraagde persoonsgegevens en akten in één keer bij zich te hebben. “Het steeds gaan naar CBB zal uiteindelijk tot het verleden gaan behoren. De genoemde persoonsgegevens zullen middels een chip op de kaart te vinden zijn. Wie zou durven om deze ontwikkeling tegen te gaan. Ik spreek de hoop uit dat deze wet, die zal maken dat het leven van de burgerij aangenaam wordt, de volledige ondersteuning zal krijgen van DNA”, zegt Misiekaba.

De commissieleden mochten eerder met eigen ogen zien hoe de nieuwe ID-kaart tot stand komt. Zij hebben volgende proces-onderdelen gezien; aanmelden bij een loket van CBB, verstelling dat de nieuwe aanvrager in het bestand van CBB voorkomt, intake van de persoonsgegevens, afdrukken van alle tien vingers, elektronische handtekening maken en foto’s schieten, zoals dat in de wet gezichtsopname is genoemd. Het veldbezoek werd afgesloten met een rondleiding in de ruimtes die worden klaargemaakt voor onder andere het vervaardigen van de nieuwe ID-kaarten. Die ruimten staan continu onder politiebewaking.

“De kaart kan gebruikt worden om verschillende soorten informatie op te zetten; dit betekent dat het heel makkelijk gaat werken voor overheid en burgers. Dit maakt het noodzakelijk dat er regels komen om dit te reguleren. Elke loketfunctionaris waar de burger komt en er een machine-reader is, heeft in één keer het leven van de burger voor zich, ik denk niet dat dit de bedoeling is. Er moeten bepalingen in de wet komen, om verkeerd gebruik door de publieke en private sector te voorkomen. Ik vraag de regering om hiernaar te kijken en tussen nu en de plenaire openbare vergadering,” benadrukt Misiekaba.

Riad Nurmohamed (VHP) merkt op dat een lening van US$ 9 miljoen wordt besteed aan dit project, maar dat er geen uitspraak is gedaan over de continuïteit daarvan. “Dat is wel mijn zorg. Heeft de regering daarover nagedacht? Laten wij de opbouw van de kosten zien”, roept het lid. Hij wordt hierin ondersteund door William Waidoe (PL) die vraagt hoe Suriname het maken van de nieuwe ID-kaarten verder zal financieren, wanneer het project is verlopen.

“Veel zaken moeten echter goed besproken worden voor wij een besluit nemen. Zaken als privacy, geheimhoudingsplicht, uitvoerbaarheid en haalbaarheid voor deze grote operatie. Is de privacy van de houder gegarandeerd, hoe veilig is zo een kaart?”, vraagt Hans Sandjon (NDP). “We behandelen nu deze wet, terwijl de uitvoering hiervan al uitgebreid in gang is gezet. Het lijkt me een omgekeerde volgorde die door de regering is gehanteerd, ik vind dat wel jammer. Ik hoop dat dit patroon wordt verlaten en dat het parlement vooraf de gelegenheid krijgt om de discussies, de gesprekken wordt aangegaan met de regering, voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Anders maken wij ons democratisch bestel tot een gedrocht en zo zou het niet moeten zijn”, luidt de stelling van Carl Breeveld (DOE).

Binnen drie jaren na de inwerking treden van deze wet, worden alle oude ID-kaarten vervangen. Op deze kaarten, die nu in gebruik zijn, staan de volgende gegevens; de naam van de Staat die de ID-kaart uitgeeft, de handtekening van de houder, maand en jaar van afgifte, ID-nummer, geslacht, geslachtsnaam, eerste voornaam en de initialen van de andere voornamen, de nationaliteit. Op de nieuwe kaart komen de volgende gegevens erbij; vingerafdruk, machine readable zone met een MZR-code, vervaldatum van de ID-kaart, een kaartnummer en een chip waarop alle gegevens van de persoon komen te staan. De kaart kan gebruikt worden om verschillende soorten informatie op te zetten. De openbare commissievergadering wordt 21 november voortgezet, dan gaat de minister van Biza dieper in op de gestelde vragen.

Voor de aanschaf van de software en hardware die nodig zijn voor het vervaardigen van nieuwe ID-kaarten, heeft de Noersalim een overeenkomst getekend in Servië. Voor de uitvoering van het project zijn twee jaren uitgetrokken. In deze periode wordt het nodige materiaal geïnstalleerd en personen getraind.

Yvanka Ozir-Awailame

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May