Fase1 studentenflats overgedragen
16 Nov, 13:36
foto
De eerste fase van twee studentenflats is overgedragen. (Foto's: Raoul Lith)


“De ontwikkeling van onze samenleving betekent dat er geïnvesteerd moet worden in haar welvaart, welzijn, door het scheppen van de relevante randvoorwaarden. Het verzorgen van gedegen onderwijs is een dergelijke voorwaarde, wat uiteraard een voorname zaak van de overheid is.” De overheid heeft besloten om de nodige faciliteiten te scheppen, door de bouw van verblijfs- en begeleidingsmogelijkheden voor studenten, vertelt minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC).

Zijn ministerie heeft de technische ondersteuning gegeven voor de uitvoering van het project van de studentenflats. De eerste fase van de bouw van twee studentenflats voor 312 studenten met een cafetaria, een wasruimte en kantoorruimtes met een kleine winkel zijn donderdag overgedragen aan minister Pengel. Het project bestaat uit vier fasen. Het oorspronkelijk contract werd in november 2014 getekend, waarna de voorbereidingen voor de eerste fase zijn gedaan. De eerste fase heeft ruim 28 miljoen euro gekost. In oktober 2016 zijn de civieltechnische werkzaamheden begonnen, waaronder het bouwrijp maken van het terrein, inclusief de afwateringsvoorzieningen. De bouwkundige werkzaamheden van fase 1 zijn in maart 2017 gestart.

De aannemer, de LR ITALY groep, heeft binnen het project sport- en recreatiefaciliteiten geschonken, waaronder een volleybalveld, schaakbord, een prieel, een badmintonveld en een fitnessveld inclusief toestellen. Ook zijn de kamers als geschenk voorzien van zonneboilers voor warm water. Bij de overdracht is de onderhoudsperiode ingegaan. Pengel deed een dringend beroep op de toekomstige beheerders en gebruikers om er onvoorwaardelijk op toe te zien dat er op een richtige en verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met de faciliteiten.

“Met de realisatie van dit project is er een enorme verbetering gebracht in de verblijfsmogelijkheden van vooral studenten uit verre districten die hierdoor onderwijs kunnen blijven genieten.” Het gaat volgens hem om een enorme investering in het onderwijsproces. Hij denkt dat de gebruikers hierdoor gestimuleerd zullen worden, omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken om huisvesting. Meer studenten hebben hierdoor de mogelijkheid om te studeren aan de universiteit.

Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad is er trots op dat de oplevering op tijd is en dat de kwaliteitseisen zijn gehaald. “Dit is tot stand gekomen in de moeilijkste tijden die Suriname ooit heeft meegemaakt. Als je als minister van Financiën met de inkomsten zit die drie jaar terug 450 miljoen USD waren uit de mijnbouw en plotseling moet terug vallen naar 24 miljoen, als er keuzes gemaakt worden, dan zijn het toch wel heel toffe keuzes.” Onder leiderschap van de president is de focus geweest naar het kunnen garanderen van de inkomsten, de kwaliteit van de volksgezondheid te kunnen blijven garanderen en het onderwijs. Het zijn zaken die ons stevig maken voor de toekomst, een gezond mens en gedegen onderwijs, betoogt Hoefdraad.

“Prachtige gebouwen, goeie kwaliteit, de juiste begeleiding, riante financieringsmodellen dus het smaakt gewoon naar meer,” vindt de bewindsman. Hij merkt op dat het campus leven bijdraagt aan een stuk saamhorigheid, samen studeren, samen denken, en enorme voordelen die daaraan zijn verbonden. Het gebouw is een stuk kapitaal, dat verbeterd moet worden en niet vernietigd, management van het gebouw is daarom heel erg belangrijk.

Ook is de nieuwe overeenkomst voor de start van de tweede fase ingegaan. De overeenkomst is getekend door minister Hoefdraad en de LR groep. Er wordt nog een studentenflat voor 312 studenten en een auditorium voor 1.200 personen gebouwd, terwijl ook het “geel gebouw” tijdens deze fase wordt gerenoveerd. In de derde en vierde fase worden nog meer studentenflats gebouwd alsook een IMWO onderzoeksgebouw.

Er komt een nieuw geheel onafhankelijke beheersorgaan die zich zal ontfermen zal over het beheer, de onderhoud en administratie van het complex. Ook de studentenregistratie zal door dit orgaan worden gedaan. Per collegejaar zullen na afronding van het project over drie jaar bijna 1.200 studenten onderdak hier vinden. Er zullen ook regels zijn voor de studenten waar ze zich aan moeten houden. De officiële opening van fase1 zal later plaatsvinden.


Raoul Lith

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May