Rosebel hoopt dat de rust terugkeert
15 Nov, 18:38
foto


Momenteel worden de nodige logistieke maatregelen getroffen om de operaties te hervatten. Nadat de totale schade, als gevolg van de werkneerlegging, is vastgesteld, zal de directie van Rosebel Gold Mines zich richten op het aansprakelijkheidsvraagstuk. Dit zegt de directie van Rosebel Gold Mines/Iamgold in een persbericht.

Rosebel spreekt, gegeven deze nieuwe ontwikkelingen, de hoop uit dat de rust binnen het bedrijf daadwerkelijk is gewaarborgd. Dit in het belang van alle partijen, dus ook de werknemers. Er zal voortvarend gewerkt worden aan het versterken van het bedrijf en het zoveel als mogelijk behalen van de gestelde doelen, deelt de multinational mee.

De directie stelt dat mede onder druk van het door Rosebel op 14 november tegen de Rosebel Goldmine Werknemers Organisatie (RGWO) ingestelde kort geding, onder andere strekkende tot veroordeling van de bond, de opdracht is gegeven het werk met onmiddellijke ingang te hervatten. De RGWO heeft zich gehaast om, nog vóór aanvang van het rechtsproces, onmiddellijk de door haar op 13 november jl. overgenomen staking op te heffen en het werk te hervatten, meent de directie.

Tussen partijen is in artikel 31 van de ondertekende cao van 14 september 2018 overeengekomen dat alvorens tot een werkneerlegging over te gaan, de RGWO arbeidsgeschillen eerst aan de Bemiddelingsraad dient voor te leggen, hetgeen de bond bewust heeft nagelaten te doen.

De Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname heeft woensdag ambtshalve zowel Rosebel als de RGWO uitgenodigd voor dezelfde dag om 20:00 uur om de Raad te informeren over de ontwikkelingen binnen Rosebel vanwege de werkneerlegging. Rosebel heeft de Raad bevestigd te zullen ingaan op de uitnodiging en ook bericht over het ingesteld kort geding.

Zowel Rosebel als de RGWO hebben woensdagavond van hun zijde de Raad geïnformeerd over de stand van zaken. De vakbond heeft daarbij vervolgens aangegeven dat het onmiddellijk de staking van de RGWO opheft en dat de werkzaamheden zullen worden hervat.

Nu de staking is opgeheven is het rechtsproces hedenmorgen door Rosebel dan ook aangehouden, zodat de Bemiddelingsraad de ruimte heeft om zich te buigen over het arbeidsgeschil, waarvan de RGWO meent dat er sprake is. Er heeft dus geen inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaatsgevonden, noch minder is er een uitspraak geweest, als zou Rosebel verwezen zijn naar de Bemiddelingsraad. De zaak is door Rosebel aangehouden, aangezien de staking is opgeheven en wel nog vóór de behandeling van de rechtszaak, zegt de directie van het goudbedrijf. Vrijdagavond moeten partijen zich aanmelden bij de Bemiddelingsraad.

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May