Verruiming nodig wettelijke beperking limiet notarissen
15 Nov, 06:34
foto
Drie kandidaat-notarissen zijn woensdag beëdigd door het Hof van Justitie. Zij kunnen pas tot notaris worden benoemd als het aantal van 20 is verruimd. Hier wordt aan gewerkt. (Foto: JusPol/NII)


Anneke Chin A Lin, Naomi Stekkel en Glenda Heikerk zijn woensdag door het Hof van Justitie beëdigd tot kandidaat-notarissen. Waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks zegt dat alle drie kandidaat-notarissen na hun notariële opleiding in Nederland en daarna hun twee jarige stageperiode in Suriname afgerond te hebben, konden worden beëdigd. Kitty Astwood-Olff, voorzitter van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-notarissen (VNKN), zegt dat er nog er 23 kandidaat-notarissen zijn, van wie enkelen nog beëdigd moeten worden. Er wordt aan gewerkt om de wettelijke beperking van 20 notarissen op te heffen.

De drie kandidaat-notarissen bezitten nu waarnemingsbevoegdheid om de werkzaamheden uit te kunnen oefenen bij belet of ontstentenis van een notaris. Rasoelbaks legt uit dat er behoefte is aan meer kandidaat-notarissen in de praktijk van het notariaat. Hij wijst de dames op de vaardigheden, kennis en houding die een kandidaat-notaris moet bezitten om het werk naar behoren te kunnen doen. Hij spreekt over tuchtrechtelijke maatregelen die getroffen kunnen worden wanneer er geen nauwgezetheid en goede manieren van doen en laten binnen het beroep voorop gesteld worden.

Kernwaarden als eerlijkheid en onzijdigheid moeten volgens de Hof-president een verplichting zijn. Goede communicatieve vaardigheden zijn van onschatbare waarde ter voorkoming van ellende voor het notariaat en in het bijzonder de cliënt. Ook transparantie ziet hij als een van de basisvoorwaarden voor eerlijke en onzijdige processen binnen het beroep. “Het Hof vertrouwt erop dat u de vele en met accuratesse te vervullen werkzaamheden, op een waardige wijze en naar beste weten en kunnen zal vervullen. Ofschoon u voldoet aan alle eisen om beëdigd te worden tot kandidaat-notarissen, is het niet te veel gevraagd om zich te blijven bekwamen ter upgrading van de deskundigheid en competenties”, meent Rasoelbaks.

Astwood-Olff heeft de nieuwe leden meegedeeld dat zij nu een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor akten, die gepasseerd zullen worden, hebben gekregen. “Vanaf nu gelden voor u dezelfde regels als voor notarissen”, richt zij zich tot haar beëdigde leden. Zij stelt dat er met De Nationale Assemblee gewerkt wordt aan wetswijzigingen om het maximum te brengen naar 35. Zo kan de beëdiging van kandidaat-notarissen een feit worden, meldt Justitie en Politie via het Nationaal Informatie Instituut.

Friday 24 May
Thursday 23 May
Wednesday 22 May