Ordening Buitenlandse Dienst op komst door nieuwe wet
14 Nov, 07:26
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle beantwoordt vragen. (Beeld: DNA)


In De Nationale Assemblee (DNA) is dinsdag in de openbare commissievergadering de wet 'Vaststelling van regels voor de Buitenlandse Dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza)' besproken. “Het zal menigeen verbazen, maar de realiteit is dat wij tot op dit moment geen formele wetgeving hebben die onze buitenlandse diensten regelt”, merkt commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) op.

In een eerdere bespreking tussen de DNA-commissie en de minister van Buza, Yldiz Pollack-Beighle, en haar staf, is uitgelegd dat de buitenlandse dienst nu via circulaires en interne regelingen is georganiseerd. Deze circulaires en regelingen dateren sinds voor de onafhankelijkheid van Suriname. Misiekaba benadrukt dat deze situatie niet gewenst is en dat de nieuwe wet duurzame verbetering hierin moet brengen. De Buitenlandse Dienst heeft als taak om het beleid van Suriname met het buitenland te onderhouden, het bevorderen van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde; het ambtelijk voorbereiden, gestalte geven, coördineren en uitvoeren van deze ontwikkeling. De Buitenlandse Dienst staat onder leiding van de minister.

Grace Watamaleo (NDP) is de mening toegedaan dat dit ontwerpwet heel belangrijk voor Suriname, omdat het meer regulering zal brengen in de Buitenlandse Dienst van het ministerie van Buza. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken is het enige departement met vertegenwoordigingen in het buitenland, vandaar het belang om te beschikken over een professionele Buitenlandse Dienst die bestaat uit opgeleide deskundigen”, legt zij uit. Watamaleo wilt van de minister weten hoe de overgang zal plaatsvinden van de circulaires naar de wet? “Bij de inwerking treden van deze wet zal het gebruik van de circulaires binnen een overgangsperiode van maximaal één jaar zullen worden afgebouwd. Bepaalde aspecten zijn reeds doorgevoerd bij recente detacheringen.

“43 jaar na de onafhankelijkheid, is het niet te laat zal men vragen”, stelt Gregory Rusland (NPS). “Naarmate jij jouw land ontwikkelt, zal jij de regels, de omstandigheden moeten aanscherpen naar de nieuwe inzichten die er bestaan. Vandaar dat ik het toejuich dat wij deze wet in behandeling nemen. Het is de bedoeling om zaken over de afgelopen 43 jaar die zijn vastgelegd in diverse stukken, zaken die vervangen zijn in de tussentijds, dat deze zaken nu in de wet worden vastgelegd waardoor er duidelijkheid is. Hierdoor hebben de beleidsmakers meer houvast aan de regels die er zouden moeten zijn”, meent Rusland. “Ik denk dat wij in de komende jaren die voor ons liggen wij moeten komen tot verdere aanscherping van structuren waarbij beleid wordt ontwikkeld op basis van studie en uitgangspunten die wij als land willen hebben, die in de eerste plaats zijn ten voordele van Suriname”. Rusland pleit voor een systeem dat niet gebonden is aan toevallige regeringen.

Minister Yldiz Pollack-Beighle geeft aan dat vanwege het constant veranderde karakter van de internationale politiek en het diplomatieke speelveld, de Surinaamse diplomatieke beleving in staat moet zijn om zich aan te passen. “We moeten over het vermogen beschikken om niet alleen tijdig op mondiale en internationale ontwikkelingen te reageren, maar ook de ontwikkelingen te kunnen analyseren ter bescherming en verdediging van nationale belangen van de republiek Suriname. Om dit doel te bereiken is een sterk, deskundig en professioneel diplomatieke korps nodig dat over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om Suriname adequaat te vertegenwoordigen en uitvoering te geven aan deze uitgangsdoelen en punten”, laat de minister optekenen.

Yvanka Ozir-Awailame

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May