SLM-bond in spoed alv bijeen; situatie escaleert
14 Nov, 05:34
foto
De brief die gestuurd is door de directie naar de vakbond. Per 30 november moet de kantoorruimte worden ontruimd. De directie zegt gebrek te hebben aan kantoorruimte.


De Bond van Personeel bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM) houdt vanavond een spoed algemene ledenvergadering (alv). De bond heeft de leden opgetrommeld om de ontstane situatie met de directie te bespreken. Naast het feit dat de directie geen verzoeningsgesprek wil voeren met de bond, moet ook per eind november het kantoor dat gebruikt wordt op het terrein van de SLM aan de Jagernath Lachmonstraat worden ontruimd.

De directie van de SLM heeft het bestuur schriftelijk te kennen gegeven dat er een tekort is aan kantoorruimte voor de bedrijfsvoering. De directie heeft daarom besloten dat per 1 december de ruimte niet meer ter beschikking wordt gesteld van de bond. Daarom moet deze worden ontruimd.

De situatie tussen bond en directie wordt steeds erger. De directieleden van het parastatale bedrijf, Gerard Lau en Steve Silos, willen dat 'de onjuiste uitspraken' gedaan door bondsvoorzitter Robby Maaijen over de SLM en de leiding van het bedrijf worden gecorrigeerd. Dan pas kan er sprake zijn van een verzoeningsgesprek.

Op de vergadering vanavond zullen de leden besluiten welke stappen ondernomen zullen worden. De vakcentrale C-47 zal ook participeren in de alv die om 19.30 uur begint. Deze wordt gehouden in het gebouw van C-47, waar de bond bij aangesloten is.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May