Werkterrein Bemiddelingsraad mogelijk uitgebreider
14 Nov, 04:12
foto
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de commissie ter herziening van de Arbeidsgeschillenwet van 1946 geïnstalleerd. (Foto: Arbeid/NII)


De Arbeidsgeschillenwet van 1946 wordt herzien. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, heeft na goedkeuring van de Raad van Ministers, een commissie geïnstalleerd, die de wet moet aanpassen. Deze wet is vooral van belang voor de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), omdat zijn mandaat hieraan wordt ontleend. De wet heeft tot doel geschillen tussen vakbonden en werkgevers te voorkomen.

Moestadja vroeg de commissie om de mogelijkheid te bekijken of het werkterrein van de Bemiddelingsraad kan worden uitgebreid naar de publieke sector. Volgens de huidige wet is de BR niet bevoegd zich in te laten in arbeidsgeschillen bij de overheid. De commissie dient volgens de minister de wet dusdanig te herzien dat deze tenminste een bijdrage levert aan harmonieuze arbeidsverhoudingen in zowel de private als publieke sector.

De Arbeidsgeschillenwet geeft handvatten om geschillen vreedzaam bij te leggen. Het gaat in deze vooral om verschillen van mening die uitmonden tot staking of uitsluiting van het personeel. Volgens Moestadja is arbeidsonrust niet bevorderlijk voor de economie, daarom ziet hij graag dat de verbeterde wet de basis legt voor een goed functionerend effectief en efficiënt systeem van arbeidsgeschillenpreventie.

De Arbeidsgeschillenwet is de eerste wet in de reeks van nieuwe generatie arbeidswetten die in de tweede helft van de jaren veertig zijn aangenomen door de Koloniale Staten. Deze wetten markeren een tijdperk in de geschiedenis van Suriname, waarbij de eerste stappen werden gezet om aspecten van mensenrechten op te nemen in de arbeidswetgeving. Nu worden al deze oude wetten herzien op basis van de beginselen van decent work.

De commissie Herziening Arbeidsgeschillenwet zal in de komende vijf maanden verscheidene belanghebbenden consulteren. De wet zal in lijn gebracht worden met standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die Suriname als lidland heeft erkend. De commissie bestaat uit: Glenn Piroe (voorzitter), Meena Kandhai-Ramai, Maisa Wijngaarde, Helen Doelwijt, Glenn van der San, Donaghy Malone en Jane Moerawi, meldt de voorlichting van Arbeid, via het Nationaal informatie Instituut.

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May