Basiszorg nu dichterbij Stoelmanseiland en Drietabbetje
13 Nov, 22:04
foto
Minister van Volksgezondheid Antoine Elias (2e van r) en directeur Rick Kromodihardjo van het SZF (r), zijn afgereisd naar de dorpen voor het openen van de verstrekpunten. Links granman Bono Velantie.


Het ministerie van Volksgezondheid en de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) hebben afgelopen week op Drietabbetje en Stoelmanseiland verstrekpunten geopend om voor bewoners van die gebieden, de zorg toegankelijker te maken. Er zijn ter plaatse datacardprinters in gebruik genomen, waarmee per direct basiszorgkaarten vervaardigd kunnen worden.

Er zijn lokale bewoners getraind om de zogenoemde BaZo- en BZV-kaarten ter plekke te kunnen printen. Voor een BaZo-kaart komt iedereen in de leeftijdscategorie 0 t/m 16 jaar en 60 jaar en ouder in aanmerking, terwijl personen in de leeftijdsgroep 17 t/m 59 jaar na screening in aanmerking komen voor een BZV-kaart.

Voorlopig zullen 15 printmachines geplaatst worden in diverse dorpen en plaatsen in de verschillende districten. Met de decentralisatie van deze dienstverlening hopen het ministerie van Volksgezondheid en het SZF het gemak en de zekerheid voor de verzekerde te vergroten. De rechthebbende hoeft met deze maatregel niet meer naar een van de kantoren van het SZF in Paramaribo voor het maken c.q. verlengen van zijn BaZo- of BZV-kaart.

Eerder is Brokopondo aangedaan met een mobiele unit van het SZF, terwijl in Wageningen en Coronie permanente verstrekpunten zijn opgezet. Voor het welslagen van dit project werken het SZF en de Medische Zending voor wat betreft facilitering van de kantoren, beide werkarmen van Volksgezondheid, nauw samen. De verantwoordelijke districtscommissarissen (dc’s) participeren verder met logistieke ondersteuning en vaststelling van waar de printmachines het hardst nodig zijn. Via de dc’s wordt eveneens het contact gelegd met de lokale traditionele leiding.

Minister van Volksgezondheid Antoine Elias, SZF-directeur Rick Kromodihardjo en de adjunct-directeur van de Medische Zending Suriname (MZ), Herman Jintie, zijn voor deze gelegenheid naar de dorpen afgereisd, meldt de voorlichting van Volksgezondheid, via het Nationaal Informatie Instituut.

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May