HVB installeert drie kernen te Charlesburg
12 Nov, 22:09
foto
Partijgenoten van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging tijdens de vergadering te Charlesburg. Daar zijn drie kernen geïnstalleerd.


"Ook de anderen die aan de andere kant staan te schreeuwen dat er slecht beleid wordt gevoerd, hebben de afgelopen decennia de kans gehad het land te regeren en hebben er niets van gebakken", meent de voorzitter van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, Mike Noersalim. Hij installeerde zaterdagavond drie kernen te Charlesburg.

HVB zit in een regeercoalitie die de taak heeft om hervormingen in haast alle sectoren gefaseerd in te zetten, hervormingen die reeds lang moesten plaatsvinden. Ook hervormingen op fiscaal gebied en onze financiële management". stelde Noersalim. Daar waar er slordig wordt omgesprongen met staatsmiddelen, is het de taak van de partij om kritisch te blijven. Een van de speerpunten van de HVB is de hervorming van het overheidsapparaat, het logge en inefficiënte ambtenarenapparaat dat enorm veel geld verslindt. "We zijn nu in de pilotfase bij een aantal ministeries bezig om onze ambtenaren om te vormen tot goed presterende en dienstbare dienaren van het volk", zei Noersalim.

De politicus riep het publiek op om ondanks de moeilijke sociaal economische situatie geloof te te blijven hebben in de politiek. "Laten wij ons allemaal ervan bewust zijn dat op weg naar 43 jaar Srefidensi, wij het aan onze kinderen verplicht zijn de gewenste hervormingen beheersbaar uit te voeren. Ook wij willen de komende verkiezingen winnen, maar het wordt tijd dat politieke partijen niet slechts denken aan verkiezingswinst, maar naar lange termijn ontwikkelingsdoelen. En wij van de HVB zullen daarin altijd een bijdrage leveren, dat zijn wij aan onze naam verplicht. Als wij op schema blijven, dan zal de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging mede richting geven aan het toekomstig bestuur van het land na 2020", benadrukte Noersalim.

Hoofdbestuurslid Steven Vismale, tevens lid van de commissie Welzijn van de partij, zei dat de HVB in haar eenjarig bestaan heeft bewezen voldoende draagvlak te hebben bij de gemeenschap, dwars door alle etnische en religieuze verschillen heen. Er is plaats voor elke Surinamer, maar vooral voor Surinamers die bewogen zijn met de sociale nood van hun medemens. Niet voor niemendal behoort 'solidariteit' tot een van de kernwaarden van de partij. "Laten wij als partijgenoten vooral in deze moeilijke periode proberen zoveel mogelijk de sociaal zwakkeren binnen de samenleving materieel bij de staan".

Op de vergadering werden geïnstalleerd kern Charlesburg, met als voorzitter Orsine Ngasiman, bij kern Soekroedam heeft Ingrid Todikromo de leiding en kern Tourtonnelaan en omgeving is voorzitter Edith Nanhu.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May