Minister Elias wil prioriteit voor primaire gezondheidszorg
11 Nov, 15:02
foto
De Surinaamse delegatie op de conferentie in Kazachstan. Minister Antoine Elias (rechts) met naast hem Rick Kromodihardjo en staand, Herman Jintie.


De primaire gezondheidszorg zal nog meer aandacht moeten krijgen van de regering als zij duurzame gezondheidswinst voor Suriname en zijn bevolking wil creëren. Dat stelde minister Antoine Elias van Volksgezondheid nadat hij in Astana, Kazachstan, de Global Conference on Primary Health Care heeft bijgewoond. De delegatie die hem heeft vergezeld bestond uit Rick Kromodihardjo, directeur Staatsziekenfonds en Herman Jintie, adjunct-directeur Medische Zending.

De bewindsman is ervan overtuigd dat de primaire gezondheidszorg in Suriname de hoge plek verdient die ze krijgt op de huidige politieke agenda. “Maar er moet beleid gemaakt worden, zodat het eerste niveau van contact voor de zorgvrager standaard de primaire zorgverlener is. Daarnaast moeten we werken aan geïntegreerde zorg die de gebruiker centraal stelt.”

In het beleid moet de verschuiving plaatsvinden van ziektebestrijding naar zorgverlening, waarbij preventie en een vroege diagnose van ziekten en aandoeningen een hoge prioriteit genieten. “Daarnaast moet de regering voldoende middelen beschikbaar stellen voor de primaire gezondheidszorg, maar ook regelgeving maken, zodat de gemeenschap voldoende wordt betrokken bij de inrichting en richting van de zorg. Ook zouden aandacht geschonken moeten worden aan de digitale mogelijkheden, zoals telemedicine.”

Daarom gaat de minister voor een intersectorale benadering om uiteindelijk te komen tot een universele dekking in Suriname. “Daarbij moet gewerkt worden aan de belangrijkste factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals schoon drinkwater, een goede hygiëne, educatie en armoedebestrijding.” Elias benadrukt dat een universele dekking alleen gerealiseerd kan worden als wordt gestreefd naar gezondheid in alles en voor alles, waarbij niemand achtergelaten wordt.

De ruggengraat van het primaire gezondheidszorgsysteem is de factor mens, in het bijzonder de lokale gezondheidswerker. De lokale gezondheidswerker moet onderdeel zijn van een multi-sectoraal team van werkers. Hier staat niet de dokter centraal maar het multidisciplinaire team, dat goed getraind is, afgebakende taken en verantwoordelijkheden heeft, maar ook het vertrouwen van de gemeenschap heeft. Idealiter zou een dergelijke gezondheidswerker 25% in de kliniek en 75% in de gemeenschap bezig moeten zijn.”

Elias realiseert zich evenwel dat het succes van primaire gezondheidszorg afhankelijk is van de participatie van de gemeenschap. “Voor de meeste landen is het moeilijk om hun overheden te overtuigen van het belang van de primaire gezondheidszorg. Daarnaast gaan wereldwijd gezondheidsbudgetten omhoog. Voor gezondheidsministers is de uitdaging om meer te halen uit wat er al besteed wordt aan gezondheid. Door te investeren in primaire zorg worden ziekenhuizen geholpen om beter te doen wat ze moeten doen,” benadrukt de bewindsman.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May