Pollack en Ramai naar China voor conferentie
12 Nov, 06:34
foto
Districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Remy Pollack, in gesprek met Starnieuws. (Foto: Yvanka Ozir-Awailame)


De districtscommissarissen (dc's) Remy Pollack van Paramaribo Zuidwest en Sarwankoemar Ramai van Wanica Noordwest, zullen in China de conferentie ‘Win-win Cooperation, Joint Development’ bijwonen. Het doel van deze conferentie is dat de aanwezigen elkaars ervaringen delen op het gebied van handel, industrie, toerisme en cultuur. De dc’s zijn zaterdag richting het Aziatische land vertrokken, waar de conferentie van 14 tot en met 16 november gehouden wordt.

De dc’s zullen naast de conferentie, ook gesprekken voeren met het bestuur van de Chinese stad Wuhan, met het oog op het ontwikkelen van een stedenband met deze stad. Pollack spreekt de hoop uit dat de samenwerking met Wuhan op gang komt. “Een voordeel dat we hieruit kunnen halen is de knowhow en dat zij ons kunnen helpen met het ontwikkelen van projecten. In Zuidwest heb jij de achtergestelde gebieden zoals Ramgoelam, Latour, Winti Wai. Deze buurten kunnen een upgrade krijgen met die kennis”, laat hij optekenen door Starnieuws.

“Ik focus meer op die gebieden waar we zijn en dat wij bijvoorbeeld de gezondheidszorg naar de mensen moeten brengen. We kunnen niet alles laten voor ‘lanti’. In elk gebied moet je een gezondheidscentrum hebben. Als de Staat het niet kan doen, zijn er fondsen buiten en we moeten daar gebruik van maken”, zegt Pollack, doelend op nog een voordeel dat uit de stedenband kan voortvloeien.
“Ik ga er niet meer bij zijn, maar de nieuwe dc kan dat oppakken”, sluit Pollack aan. Hij gaat per 1 januari 2019 met verlof en aansluitend daarop met pensioen in juni 2020. Pollack blikt tevreden terug op zijn periode als districtscommissaris.

Yvanka Ozir-Awailame

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May