Politiebond wacht reactie regering af over bezoldigingsreeks
09 Nov, 15:08
foto
Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politie Bond.


De inwerkingtreding van de nieuwe bezoldigingsreeks van het Korps Politie Suriname (KPS) zal afhangen van de inventarisatie van de 'back pay' die door het ministerie van Financiën nu wordt uitgevoerd en waarvan eind november rapportage moet worden gepleegd aan vicepresident Ashwin Adhin. Dit zegt de woordvoerder van de Surinaamse Politiebond (SPB), inspecteur Revelino Eijk.


Het bestuur van de SPB heeft dinsdag een algemene ledenvergadering (alv) gehouden in het Politie Opleidingscentrum. Op die vergadering heeft het bestuur verslag gedaan aan de alv over de inspanningen rond het uittreden uit het Functie Informatie Systeem Overheid (Fiso) en de loskoppeling van de Ambtenarenbezoldigingsreeks. Tevens de koppeling van het KPS aan een eigen bezoldigingsreeks uitgaande van een rangenstelsel.

Het bestuur heeft na diverse besprekingen met het loononderhandelingsteam, uiteindelijk een voorstel gedaan over een nieuwe bezoldigingsreeks. De besprekingen zijn gevoerd onder leiding van raadsadviseur, Jules Wijdenbosch, de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, en de directeur Operationele Zaken, Lucretia Redan, vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Deze door de SPB voorgestelde reeks werd door het regeringsteam onder leiding van de vicepresident, bestudeerd en uitgewerkt naar draagkracht. Uiteindelijk werd de nieuwe bezoldigingsreeks gepresenteerd aan de SPB en was het uittreden van het KPS uit Fiso een feit, legt Eijk uit.

Het bestuur van de SPB kon zich hierin terugvinden maar liet de goedkeuring van het voorstel over aan de alv. De bezoldigingsreeks werd op de alv in stemming gebracht en deze werd unaniem aangenomen. Het bestuur zal dit besluit van de alv doen toekomen aan Adhin.

De SPB kan inhoudelijk niet op de bezoldigingsreeks ingaan omdat die officieel ook nog de goedkeuring moet krijgen van de minister van Financiën. Het bestuur van de SPB stelt zich verder op het standpunt dat het niet gaat om een loonsverhoging maar om het vaststellen van een aparte bezoldigingsreeks gekoppeld aan een rangenstelsel. Het uitgangspunt daarbij is de bijzondere positie die het KPS inneemt op basis van artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname, waarin duidelijk een grondwettelijke taak is toebedeeld aan de politie.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April