Hoefdraad: Eerste correctie pensioenen kost SRD 5 miljoen
09 Nov, 00:51
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.


De eerste correctie van de uitbetaling aan de gepensioneerde ambtenaren zal SRD 5 miljoen extra kosten. Dit antwoordt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op een vraag van Starnieuws. Het geld dat nodig is voor de uitbetaling is beschikbaar, stelt de bewindsman.

De pensioenen worden elke vijftiende van de maand uitbetaald. Op 15 november zal de ruim 60% van de gepensioneerde ambtenaren, van wie de aanpassing in het FISO-systeem al geschied is, worden uitbetaald. Hierin is ook opgenomen een groot deel van de gepensioneerde leerkrachten die ingepast is in het nieuwe beloningssysteem.

Minister Hoefdraad zegt dat nadat de petitie aangeboden was door de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, achter de schermen veel contact is geweest om de uitbetaling mogelijk te maken. Dit is een eerste stap. Er zal met elkaar om de tafel worden gezeten om de rest van het traject verder uit te werken.

Wat de betaling met terugwerkende kracht betreft, zal de minister een uitgewerkt voorstel doen eind deze maand. Dat heeft hij formeel aangegeven aan diverse vakorganisaties die te maken hebben met deze kwestie. Er was al afgesproken met de Centrale van Landsdienaren Organisaties dat de uitbetaling tot januari 2017 gefaseerd zal plaatsvinden.