Instituut voorgesteld voor veilig verkeer
08 Nov, 19:27
foto
De voorzitter van de commissie Verkeersveiligheid, Sharman Lakhisaran (r), overhandigt het Strategisch plan Verkeersveiligheid 2018 – 2021 aan minister Stuart Getrouw. (Foto: Juspol/NII)


Het instellen van een verkeersveiligheidsinstituut bij het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), is een van de voorstellen in het Strategisch plan Verkeersveiligheid 2018-2021, om de Surinaamse wegen veiliger te maken. De Commissie Verkeersveiligheid heeft dit plan dinsdag aan minister Stuart Getrouw van Juspol overhandigd.

Dit strategisch plan met bijbehorende actieplan en begroting moet resulteren in het veiliger maken en houden van Surinaamse wegen, mobiliteit en voertuigen. Getrouw zei bij het kennismakingsbezoek met de commissie, dat verkeerscriminaliteit zijn extra aandacht heeft; hij rekent bij de aanpak hiervan op de volle ondersteuning van de commissie.

Sharman Lakhisaran, voorzitter van de werkgroep, pleit voor het spoedig uitvoeren van het strategisch plan. Het in te stellen verkeersveiligheidsinstituut zal een gespecialiseerd instituut zijn, dat als centraal punt zal dienen voor alles dat met de verkeersveiligheid te maken heeft. Dit orgaan zal financieel zelfstandig opereren door onder andere fondsen te identificeren, projecten uit te voeren en projectmiddelen te beheren, alsook financiële verantwoording af te leggen.

Evenals Getrouw is de commissie voorstander van een effectief boetesysteem en voorlichting. Verder meent zij dat verkeersregels al jong, onder meer via het onderwijssysteem, moeten worden aangeleerd. De commissie zal overleg plegen met diverse stakeholders en houdt binnenkort een presentatie over het Strategisch plan Verkeersveiligheid 2018 – 2021, voor de ministers van Juspol, Openbare Werken, Transport en Communicatie en Volksgezondheid, meldt de voorlichting van Juspol, via het Nationaal Informatie Instituut.

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June