Rechter vonnist man die recht in eigen handen nam
09 Nov, 04:43
foto


Rodney A. is gevonnist tot een celstraf van twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. De man heeft een andere ernstige kapverwondingen toegebracht. Officier van justitie, Claudia Bruining, had een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist.

Kantonrechter Marie Mettendaf heeft rekening gehouden met de omstandigheden waaronder het feit heeft plaatsgevonden. Rodney A. was ook zelf mishandeld alvorens hij het recht in eigen handen nam. De rechter veroordeelde dat hij zelf handelde, wat niet mag. Hij zou daarvoor bij de politie moeten zijn. Het ‘slachtoffer’ had ook geen afgifte gedaan. In een later stadium is dat pas gedaan. Beide mannen hebben een geneeskundige verklaringen waaruit de verwondingen blijken.

De kantonrechter voerde aan dat stoerheid achterwege gelaten moet worden. Ze heeft uit het verhoor geconstateerd dat er een soort cultuur heerst bij de verdachte en zijn mensen. Deze cultuur houdt in dat wanneer iemand je iets aandoet, je met die persoon moet afrekenen anders wordt je voor een ‘vriendje’ gezien. Mettendaf keurt deze handeling af. Ze vindt dat de politie er hiervoor is en dat het recht niet in eigen handen genomen mag worden.

Ook voerde de rechter aan dat het slachtoffer afwezig was op het moment dat Rodney A. werd mishandeld. Dit blijkt uit de camerabeelden. Rodney A. beweerde dat de overige mannen messen en een wapen bij zich hadden. De kantonrechter vroeg zich af of hij dan met een houwer achter hen zou aangaan indien de mannen daadwerkelijk over een wapen beschikten. Deze mannen zijn ook aangehouden, maar het slachtoffer was er toen niet bij. Daarom is hij op vrije voeten gesteld. Mettendaf antwoordde daarmee op wat raadsman Irvin Kanhai had gesteld.

De advocaat voerde aan dat de situatie anders zou zijn als slachtoffer en verdachte samen in de verdachtenbank hadden gestaan. Volgens de raadsman is de verdachte zelf ook slachtoffer geweest en zou hij een corrigerende straf moeten krijgen voor het feit dat hij het recht in eigen handen heeft genomen. Kanhai vindt dat er in strijd met behoorlijk bestuur is gehandeld en dat zijn cliënt is benadeeld. Mettendaf maakte duidelijk dat de verdachte nooit en te nimmer het recht in eigen handen had mogen nemen en dat het vaststaat dat het slachtoffer ernstige kapverwondingen had opgelopen.


Wanita Ramnath