HVB op Divali: Meer respect voor de vrouw
07 Nov, 06:28
foto


Divali wordt in Suriname ook groots gevierd, waarbij iedereen de kans geboden wordt het licht te laten branden op het Onafhankelijkheidsplein waar de grote dia geplaatst is. Voor de HVB is dit een duidelijk teken dat wij met zijn allen het licht ontsteken voor het verder ontwikkelen van ons land. Suriname staat voor grote uitdagingen en zal groeien en volledige zelfstandigheid kunnen manifesteren als wij het licht laten branden binnen alle sectoren van de maatschappij. Het moet beter gaan met ons onderwijs, met ons bedrijfsleven, met onze dienstverlenende sectoren, met onze overheid, de verschillende organisaties, maar bovenal eerst met onze gezinnen.

De HVB gelooft erin dat het respect teruggebracht moet worden in onze families. Met Divali wordt de godin Lakshmi ook extra vereerd. Godin Lakshmi, die de liefde, reinheid en voorspoed uitdraagt, is vertegenwoordigd in elke vrouw van het gezin en daarom moeten wij het belang van stabiele gezinnen erkennen en meer respect tonen voor de vrouw. Het wordt tijd dat Suriname zich gaat bezinnen over de rol van de vrouw in deze tijd van steeds toenemende verbale en fysieke agressie tegen de vrouw, waarbij niet alleen het totaal gezin ontwricht wordt, maar zeker ook onze kleine samenleving.

Met het aansteken van de vele lichtjes thuis, verlichten wij ons levenspad symbolisch en alle huishoudens samen verlichten uiteindelijk onze harten, onze verschillende opvattingen en zienswijze voor het verder ontwikkelen van ons mooi land. Laten wij ons met Divali dit jaar daadwerkelijk gaan bezinnen hoe het verder moet met onze Lakshmi’s binnen onze samenleving en wat wij samen kunnen doen om het respect voor onze vrouwen terug te brengen en elke vorm van geweld tegen de vrouw af te keuren. De Surinaamse vrouw verdient de waarde en respect en zal erop moeten toezien dat die gewaarborgd blijft voor zichzelf en voor de komende generaties. Hierdoor kunnen we een stabiele samenleving bewerkstelligen en aan één natie werken met respect, in geloof en vertrouwen.

De Hervormings- en Vernieuwings Beweging wenst iedere burger van Suriname een Subh Divali en hoopt dat dit feest ons levenspad verlicht met gezondheid, wijsheid en kracht om gezamenlijk te werken aan een stabiele natie voor nu en voor onze toekomst. Tevens smeekt zij de kracht en zegen van Lakshmi Mata af, om te waken over onze vrouwen, hen te beschermen tegen alle kwaad en de kracht en zegen te schenken de rol van Lakshmi binnen het gezin niet alleen, maar nog meer binnen de samenleving, naar behoren te vervullen! JAI LAKSHMI MAA!

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March