Actie nodig voor aanpak gevolgen klimaatsveranderingen
06 Nov, 13:32
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons spreekt het regionale seminar over klimaatsverandering toe. (Foto: Raoul Lith)


“Suriname is het groenste land in de wereld, 94% van ons land is bedekt met bos”. Zo begint Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee, haar openingstoespraak tijdens het regionale seminar over klimaatsverandering en vermindering van rampenrisico's voor parlementen in het Caribisch gebied. De bijeenkomst is volgens haar belangrijk omdat omdat de regionale werkzaamheden op dit gebied worden voortgezet als deel van het Interparlementaire Unie (IPU) programma welke een wereldwijd platform biedt voor parlementair dialoog en samenwerking.

Klimaatsverandering in het Caribisch gebied is niet alleen een grote bedreiging voor het welzijn van de mens, maar ook voor ons voortbestaan als kleine naties met zwakke economieën, benadrukt Simons. De landen in het Caribisch gebied zijn reeds zwaar getroffen door klimaatsverandering, waardoor dit, en de rampen die het met zich meebrengt, een deel van onze realiteit zijn geworden. Het is volgens Simons van belang dat er goed doordachte klimaatwetgeving komt, die de basis moet leggen voor actie en uitvoering van overheidsbeleid voor het verminderen van ramp risico’s en adaptatie. Het parlement heeft een kritische rol in niet alleen het wetgevingsproces, maar ook het bekrachtigen van de internationale verdragen en overeenkomsten die regeringen ondertekenen, het uitoefenen toezicht op de uitvoering van overheidsbeleid voor klimaatactie en rampenrisicovermindering, en het goedkeuren van het budget.

Samenwerking Caribische landen
"De samenwerking is binnen de IPU enorm belangrijk zodat we onze stem op internationaal kunnen laten horen. Onze overleving is hiervan afhankelijk,” benadrukt Simons. De wereld weet al jaren wat de oorzaak is van klimaatsverandering en de consequenties die in het vooruitzicht liggen als we falen om dit probleem aan te pakken. China, de Europese Unie en de Verenigde Staten dragen bij aan meer dan de helft van de totale wereldwijde uitstoot, terwijl de onderste 100 landen slechts 3½% voor hun rekening nemen.

De realiteit is dat de wereld klimaatsverandering niet met succes kan aanpakken zonder significante actie van deze drie landen. En ze hebben tot nu toe niet voldoende gedaan. Sommigen zijn zelfs weggelopen, en laten het aan de rest van de wereld over om het probleem aan te pakken. “Als we deze feiten bekijken, dan maakt het niet uit of we alles goed doen, het zal geen verschil uitmaken voor onze overleving. Ondanks dit feit hebben we ons gecommitteerd en zijn we van plan ons hieraan houden. Echter zullen we internationaal moeten opkomen en eisen dat de top zenders stoppen met praten en beginnen met het implementeren van effectieve emissiereductieregelingen".

Simons benadrukt ook bewustwording over de inhoud van artikel 6 uit de overeenkomst van Parijs, dat betrekking heeft op marktgerelateerde koolstofprijs mechanismen. Er zijn veel actoren die werken met ingewikkelde regelingen waarvan landen in het Caribisch Gebied niet of onvoldoende informatie over hebben. Landen in uit de regio kunnen niet langer wachten en moeten nu uiteenzetten hoe we onze mensen zullen beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering. “We moeten spreken, we moeten plannen, we moeten doen.” Door samen te werken kan er wel invloed worden uitgeoefend op besluiten die worden genomen op wereld niveau.”Er is veel te doen, en de tijd voor actie is nu. De besluiten die we nu nemen zal de toekomst van onze mensen bepalen”.

“Tegen 2030 zal het aantal mensen dat door overstromingen wordt getroffen naar verwachting verdrievoudigen. Tussen 2030 en 2050 wordt verwacht dat de klimaatverandering elk jaar ongeveer 250.000 mensen het leven zal kosten. Tegen 2050 wordt verwacht dat de Noordelijke IJszee in de zomer grotendeels ijsvrij zal zijn. In datzelfde jaar zullen miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd.” Vicepresident Ashwin Adhin haalt aan dat de menselijke ontwikkeling enorme vooruitgang geboekt heeft sinds de industriële revolutie. Tegelijkertijd heeft deze vooruitgang echter ook enorme kosten met zich meegebracht voor het milieu. Adhin merkt op dat de mens de voorwaarden die nodig zijn voor haar eigen voortbestaan vernietigt.

Bijdrage tegengaan van klimaatsverandering
Ook Adhin benadrukt net als Simons dat de grote milieuvervuilers aan hun verantwoordelijkheden voorbijgaan. Ontkenners van klimaatsverandering slagen er niet in om de kwetsbaarheid van het leven te begrijpen, vindt hij. Suriname is trots dat het een koolstof producerend land is als resultaat van degelijk bosbeleid dat internationale erkenning geniet. Onze bossen slaan momenteel ongeveer 219 ton koolstof per hectare op, 12 gigaton CO2 per jaar. 13% van ons grondgebied bestaat uit beschermde gebieden en het Centraal Suriname Natuurreservaat, bestaande uit 1,6 miljoen hectare primair tropisch bos, staat op de wereld erfgoed lijst. Toch zijn we bereid zelfs nog verder te gaan.

De vicepresident verwijst ook naar de toezegging van president Desi Bouterse tijdens de COP23 in Bonn afgelopen november dat Suriname zich in zal zetten om zijn leidende positie als een van 's werelds meest koolstof-negatieve landen te behouden. Ondanks onze significante bijdrage aan het wereldklimaat ligt Suriname, met zijn laaggelegen kust, binnen de top 10 meest bedreigde landen vanwege de zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde.

Gabriella Cuevas, IPU president, gaf in een video boodschap aan dat klimaatsverandering ook voor Mexico, belangrijk is. Het land heeft staat voor dezelfde uitdagingen als het Caribisch Gebied, zegt ze. Het seminar moet naast de uitdagingen van klimaatsveranderingen ook de rol welke parlementen kunnen innemen als initiatiefnemers binnen besluitvorming adresseren.

De globale temperatuurstijging van 1.5 graden Celsius bijna gehaald is, wat wil zeggen dat het punt van geen terugkeer heel erg dichtbij is. Dit terwijl de landen in het Caribisch gebied niet degenen zijn die zorgen voor alle deze vervuiling. Dit komt van de ontwikkelde landen, maar wij lijden onder de consequenties. Veel van onze gemeenschappen worden vernietigd door aardbevingen en orkanen. Veel van onze geliefden leven in onzekere omstandigheden omdat ze niet weten wat er met hun familie en hun huizen zal geburen tijdens het volgende orkaanseizoen. Het is ten eerste belangrijk dat onze landen de nationale wetgeving verbeteren. Verder is het belangrijk dat er budget vrij gemaakt moet worden voor de aanpak van deze issue. Ook toezicht op de aanpak om er verzekerd van te zijn dat er wordt aangepakt, benadrukt Cuevas.

Raoul Lith

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April